Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN – tên giao dịch bằng tiếng Anh: ThaiNguyen University; viết tắt là TNU) được thành lập ngày 4 tháng 4 năm 1994 theo Nghị định số 31/CP của Chính Phủ trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Dai Hoc Thai Nguyen
Dai Hoc Thai Nguyen

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Đại học Thái Nguyên đã không ngừng phát triển và hoàn thiện theo mô hình đầy đủ của một đại học vùng, đa cấp, đa ngành bao gồm: các đơn vị quản lý, các đơn vị đào tạo, các đơn vị nghiên cứu và các đơn vị phục vụ đào tạo. Hiện nay, Đại học Thái Nguyên có tổng số 19 đơn vị thành viên, trong đó:

11 đơn vị đào tạo, bao gồm:

 •  Trường Đại học Sư phạm Trường Đại học Y – Dược
 •  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
 •  Trường Đại học Nông Lâm
 •  Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
 •  Trường Đại học Khoa học
 •  Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 •  Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai
 •  Trường Ngoại ngữ
 •  Khoa Quốc tế
 •  Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật

01 đơn vị nghiên cứu gồm:

 • Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa

07 đơn vị phục vụ đào tạo gồm:

 •  Nhà Xuất bản
 •  Trung tâm Số
 •  Trung tâm Hợp tác Quốc tế
 •  Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
 •  Trung tâm Đào tạo từ xa
 •  Trung tâm Khảo thí và Quản lý Chất lượng Giáo dục
 •  Trung tâm Nghiên cứu phát triển phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi (FEMMA)
Thông tin tuyển sinh 2024 (dự kiến).
Điểm chuẩn Đại học Thái Nguyên các năm gần đây.
Danh sách các ngành đào tạo

Đại học Thái Nguyên bao gồm 7 trường đại học và 2 khoa đào tạo trực thuộc:

Trường/Khoa Mã trường/ ngành Địa chỉ SĐT/Email
Website/Facebook
Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh DTE Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • SĐT: 02083-647-685, 02083-647-714
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp DTK Số 666, Đường 3/2, phường Tích Lương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Đại học Nông lâm DTN Đường Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Đại học Sư phạm DTS Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Đại học Y dược DTY Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Đại học Khoa học DTZ Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông DTC Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Khoa Ngoại ngữ DTF Xã Quyết Thắng – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên
Khoa Quốc tế DTQ Phường Tân Thịnh, thành phố. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai DTP Tổ 13 – Phường Bình Minh – Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai.
Học phí của Đại học Thái Nguyên
[wp-review]