Bộ phím tắt Canva giúp nhân 3 tốc độ làm việc, thuyết trình

  • Hoàng Thắm

Canva là một công cụ thiết kế đồ họa cực hữu ích, nhanh gọn cho học sinh, sinh viên và cả người đi làm. Bộ phím tắt Canva dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện tốc độ làm việc gấp 3 lần bình thường. 

Hành động Phím tắt
Hình vuông Phím R
Đường thẳng Phím L
Hình tròn Phím C
Nội dung đoạn văn bản Phím T
Sao chép và dán CTRL + C => CTRL + V => CTRL + Click
Sao chép và dán kiểu văn bản CTRL + C => CTRL + V
Hiển thị thước đo Shift + R
Khóa và mở khóa đối tượng Alt + Shift + L
Thu phóng vừa màn hình làm việc CTRL + ALT + 0
Xem tất cả các trang đang thiết kế ở dạng mặc định ban đầu CTRL + ALT + 1
Xem tất cả các trang thiết kế dưới dạng nằm ngang CTRL + ALT + 2
Xem tất cả các trang đang thiết kế dưới dạng lưới CTRL + ALT + 3
Nhân đôi thành phần, hình ảnh CTRL + D
Chọn All đối tượng CTRL + A
Di chuyển đối tượng lên 1 lớp CTRL + ]
Di chuyển đối tượng lùi 1 lớp CTRL + [
Thêm trang trắng mới CTRL + Enter
Xóa trang không có nội dung CTRL + Backspace
Quay lại bước đã thực hiện CTRL + Z
Lệnh làm lại CTRL + Y
Thêm màn hình CTRL + M
Ẩn thanh công cụ CTRL + /
Phóng lớn kích cỡ cửa sổ làm việc CTRL + 0 + “+”
Thu nhỏ kích cỡ cửa sổ làm việc CTRL + 0 + “-”
Chữ in đậm CTRL + B
Chữ in nghiêng CTRL + I
Chữ gạch chân CTRL + U
Căn chỉnh bên trái CTRL + L
Căn chỉnh chính giữa CTRL + C
Căn chỉnh bên phải CTRL + R
Tăng cỡ chữ CTRL + SHIFT +>
Giảm cỡ chữ CTRL + SHIFT + <
Chuyển văn bản từ chữ thường sang in hoa và ngược lại CTRL + SHIFT + K
Chọn nhóm các đối tượng mong muốn CTRL + SHIFT + G
Di chuyển đối tượng lên lớp trên cùng CTRL + SHIFT + ]
Di chuyển đối tượng xuống lớp dưới cùng CTRL + SHIFT + [
Hiệu ứng hoa giấy chúc mừng khi thuyết trình CTRL + C
Hiệu ứng tiếng trống khi thuyết trình CTRL + D
Hiệu ứng bong bóng nước khi thuyết trình CTRL + O
Đồng hồ đếm ngược khi thuyết trình 1 – 9
Icon im lặng (Suỵt) khi thuyết trình CTRL + Q
Hiệu ứng làm mờ khi thuyết trình CTRL + B

 

Trả lời