Đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ tuyển sinh 2024

  • Lê Thảo

Năm 2024, trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ tuyển 1.680 chỉ tiêu, nhận hồ sơ xét tuyển sớm từ tháng 3/2024.

1. Vùng tuyển sinh: TP Cần Thơ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước

2. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT

3. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 1.680

4. Thời gian đăng ký xét tuyển: Tháng 3/2024 đến ngày 10/6/2024

5. Công bố kết quả đạt sơ tuyển: Trước ngày 10/6/2024

6. Ngày học chính thức: Ngày 09/9/2024

HỌC PHÍ DỰ KIẾN HỌC KỲ I

Khối ngành III, VII: 7.520.000 đồng

(470.000 đồng/tín chỉ)

Khối ngành IV, V: 8.000.000 đồng

(500.000 đồng/tín chỉ)

Ngành tuyển sinh Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ 2024:

Ngành tuyển sinh Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ 2024:
Ngành tuyển sinh Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ 2024:

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN (Thí sinh chọn NGÀNH để xét tuyển)

1. Kết quả học bạ THPT (Mã phương thức xét tuyển: 200)

Học bạ 1: Kết quả học bạ học kỳ I, II lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển (Tổng điểm của tổ hợp đạt từ 18 điểm trở lên).

Học bạ 2: Kết quả học bạ năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển (Tổng điểm của tổ hợp đạt từ 18 điểm trở lên).

2. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 (Mã phương thức xét tuyển: 100) theo tổ hợp môn xét tuyển (Xét tuyển theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chính sách – Việc làm:

– Trường dành trên 3 tỷ đồng khen thưởng Thủ khoa, trao học bổng khuyến học, khuyến tài.

– Chương trình giao lưu các nước ASEAN.

– Hỗ trợ giới thiệu việc làm hoàn toàn.

Theo TTHN

Trả lời