Danh sách tổ hợp xét tuyển đại học năm 2025 theo 36 cách chọn

  • Phạm Nam

Tổ hợp xét tuyển đại học năm 2025 sẽ như thế nào. Dưới đây là bảng 36 cách chọn môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (2+2) xét đại học theo tổ hợp hiện tại giúp các em học sinh 2K7 biết được với cách chọn môn thi của mình sẽ có những tổ hợp nào để xét tuyển đại học năm 2025.

Thi tốt nghiệp THPT 2025 theo phương thức 2+2, tức là thí sinh 2K7 sẽ thi tốt nghiệp THPT với 2 môn bắt buộc + 2 môn tự chọn.

Trong đó: 2 môn bắt buộc: Toán, Văn

2 môn tự chọn: thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ).

Theo thống kê sẽ có 36 cách chọn môn thi tốt nghiệp THPT 2025. Tuy nhiên vậy với mỗi cách chọn này sẽ ảnh hưởng gì tới xét tuyển đại học bằng hình thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp như thế nào. Các em xem kỹ dưới đây là tổ hợp xét tuyển đại học 2025 mà học sinh có thể sử dụng ngoài ra sẽ có tổ hợp mới cập nhật khi các trường công bố các tổ hợp mới.

CÁCH CHỌN Lựa chọn thi TN THPT 2+2 CÁCH CHỌN Lựa chọn thi TN THPT 2+2
1 Toán, Văn + Vật Lí, Hóa học 19 Toán, Văn + Lịch Sử, Vật Lí
2 Toán, Văn + Tiếng Anh, Vật Lí 20 Toán, Văn + Sinh học, Địa Lí
3 Toán, Văn + Hóa học, Sinh học 21 Toán, Văn + Lịch Sử, Hóa học
4 Toán, Văn + Lịch Sử, Địa Lí 22 Toán, Văn + Sinh học, GDKT & PL
5 Toán, Văn + Tiếng Anh, Lịch Sử 23 Toán, Văn + Lịch Sử, Sinh học
6 Toán, Văn + Tiếng Anh, Hóa học 24 Toán, Văn + Sinh học, Tin học
7 Toán, Văn + Tiếng Anh, Sinh học 25 Toán, Văn + Sinh học, Công nghệ
8 Toán, Văn + Tiếng Anh, Địa Lí 26 Toán, Văn + Lịch Sử, GDKT & PL
9 Toán, Văn + Tiếng Anh, GDKT & PL 27 Toán, Văn + Địa Lí, GDKT & PL
10 Toán, Văn + Tiếng Anh, Tin học 28 Toán, Văn + Lịch Sử, Tin học
11 Toán, Văn + Tiếng Anh, Công nghệ 29 Toán, Văn + Địa Lí, Tin học
12 Toán, Văn + Hóa học, Địa Lí 30 Toán, Văn + Lịch Sử, Công Nghệ
13 Toán, Văn + Vật Lí, Công nghệ 31 Toán, Văn + Địa Lí, Công nghệ
14 Toán, Văn + Vật Lí, Tin học 32 Toán, Văn + GDKT & PL, Tin học
15 Toán, Văn + Vật Lí, GDKT & PL 33 Toán, Văn + Vật Lí, Sinh học
16 Toán, Văn + Hóa học, GDKT & PL 34 Toán, Văn + GDKT & PL, Công nghệ
17 Toán, Văn + Hóa học, Tin học 35 Toán, Văn + Vật Lí, Địa Lí
18 Toán, Văn + Hóa học, Công nghệ 36 Toán, Văn + Công nghệ, Tin học

Xem thêm:

Thông tin tuyển sinh Đại học Y Dược – ĐHQG Hà Nội 2024

Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM công bố điểm sàn đánh giá năng lực 2024

Đại học Công nghệ Sài Gòn công bố điểm chuẩn học bạ 2024 đợt 1

 

Trả lời