Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa – THPT chuyên Phan Bội Châu 2024

  • Lê Thảo

Nội dung đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa năm 2024 của THPT chuyên Phan Bội Châu thi dưới dạng trắc nghiệm và có đáp án như sau.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa – THPT chuyên Phan Bội Châu 2024

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa - THPT chuyên Phan Bội Châu 2024

Đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa – THPT chuyên Phan Bội Châu 2024

Đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa - THPT chuyên Phan Bội Châu 2024
Đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa – THPT chuyên Phan Bội Châu 2024

Theo TTHN

Trả lời