Dự kiến Việt Nam sẽ có 5 ĐH quốc gia, 18 – 20 trường ĐH trọng điểm ngành quốc gia

  • Hoàng Thắm

Đến năm 2030, Việt Nam dự kiến sẽ có 5 đại học quốc gia, 5 đại học vùng và 18 – 20 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm ngành quốc gia.

Theo dự thảo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ GD&ĐT cho biết đến năm 2030, toàn quốc có khoảng 250 cơ sở giáo dục đại học. Trong đó có 30 cơ sở đào tạo trọng điểm (gồm 5 đại học quốc gia, 5 đại học vùng, 18-20 trường trọng điểm ngành).

Cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM, đến năm 2030, cả nước sẽ có thêm 3 đại học quốc gia được phát triển trên cơ sở Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong đó Đại học Quốc gia TP.HCM quy mô dự kiến 120.000 – 150.000 sinh viên, gồm các lĩnh vực đào tạo: khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, xã hội và nhân văn.

Đại học Quốc gia Hà Nội quy mô dự kiến 65.000 – 70.000 sinh viên, gồm các lĩnh vực đào tạo: khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, giáo dục và sư phạm, xã hội và nhân văn.

Đại học Bách khoa Hà Nội quy mô dự kiến 45.000 – 50.000 sinh viên, gồm các lĩnh vực đào tạo: khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, sản xuất và chế biến.

Đại học Đà Nẵng quy mô dự kiến 60.000 – 65.000 sinh viên, gồm các lĩnh vực đào tạo: khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, sản xuất và chế biến, sư phạm, tài chính.

Đại học Huế quy mô dự kiến 60.000 – 65.000 sinh viên, gồm các lĩnh vực đào tạo: khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, nghệ thuật, giáo dục và sư phạm, y dược, nông lâm, du lịch.

Các cơ sở đào tạo này sẽ có quyền tự chủ cao hơn các mô hình còn lại, có sứ mạng dẫn dắt và vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia về phát triển nhân tài, nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu là các đại học quốc gia vào nhóm hàng đầu châu Á, có ít nhất 20 lĩnh vực nằm trong top 1.000 của các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Với các trường đại học trọng điểm ngành, Bộ cho biết mỗi ngành sẽ có 1-2 trường, tổng số lượng khoảng 18-20. Những trường này sẽ được chú trọng nâng cao chất lượng, tăng quy mô đào tạo sau đại học gắn với phát triển nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Từ đó, ít nhất 20 lĩnh vực có mặt trong các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín.

18 trường đại học trọng điểm ngành quốc gia, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Trường đại học trọng điểm Ngành
Sư phạm Hà Nội Giáo dục và Sư phạm
Sư phạm TP HCM Giáo dục và Sư phạm
Y Hà Nội Y Dược
Y Dược TP HCM Y Dược
Luật Hà Nội Luật pháp
Luật TP HCM Luật pháp
Kinh tế quốc dân Kinh tế và Tài chính
Kinh tế TP HCM Kinh tế và Tài chính
Hàng hải Việt Nam Giao thông – vận tải, kinh tế biển
Giao thông Vận tải Giao thông – vận tải
Xây dựng Hà Nội Xây dựng và Kiến trúc
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nông nghiệp
Học viện Báo chí và Tuyên truyền Báo chí và Truyền thông
Học viện Bưu chính Viễn thông Thông tin, Truyền thông
Học viện Hành chính Quốc gia Hành chính
Học viện Tài chính Tài chính
Học viện Âm nhạc Quốc gia Nghệ thuật
Sân khấu Điện ảnh Nghệ thuật

Cũng theo dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tới năm 2030, cùng với Đại học Thái Nguyên, đến năm 2030 Việt Nam sẽ phát triển thêm 4 đại học vùng trên cơ sở Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Cần Thơ.

Cũng theo dự thảo này, những trường đại học công lập không đạt chuẩn của Bộ sẽ được tái cấu trúc, tập trung đầu tư để đạt chuẩn trong 3-5 năm; sáp nhập vào trường khác; hoặc đình chỉ hoạt động trước năm 2028 và giải thể trước năm 2030. Cách làm cũng tương tự với các phân hiệu trường đại học không đạt chuẩn.

Trả lời