Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch sử hình thành và phát triển

Đại Học Đông Dương
Tòa nhà trụ sở của Đại học Đông Dương (được thành lập từ năm 1906 nay là hình ảnh biểu tượng của Đại học Quốc gia Hà Nội) tại số 19 phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN – tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; ngang tầm khu vực, dần đạt trình độ quốc tế; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học tiên tiến.

ĐHQGHN có 3 cấp quản lý hành chính:

1) ĐHQGHN là đầu mối được Chính phủ giao các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm; có tư cách pháp nhân, có con dấu mang hình Quốc huy. Giám đốc, các Phó Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

2) Các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên; các trường, khoa, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc; các đơn vị dịch vụ, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trực thuộc ĐHQGHN là các đơn vị cơ sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

3) Các khoa, phòng nghiên cứu và tương đương thuộc trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên và các đơn vị trực thuộc.

Công khai cam kết chất lượng đào tạo

100% người học đạt được các chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp: phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, kiến thức, thái độ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động, trong đó có chứng chỉ 5 kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp bằng công nghệ thông tin và chuẩn ngoại ngữ theo yêu cầu của từng chương trình và bậc đào tạo.

Bậc đại học

Sinh viên tốt nghiệp cần đạt chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ như sau:

a. Bậc 3 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) đối với các chương trình đào tạo chuẩn, ngành chính – ngành phụ, ngành kép;

b. Bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, chương trình đào tạo liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng và các chương trình đào tạo liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài và Đại học Quốc gia Hà Nội cùng cấp bằng.

c. Bậc 5 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) đối với các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế;

d. Cử nhân liên kết quốc tế do trường đại học nước ngoài (trường đại học đối tác) cấp bằng: có tuyên bố thi tuyển sinh, đạt chuẩn đầu ra trong đó có chuẩn ngoại ngữ đầu ra được thực hiện theo văn bản thỏa thuận hợp tác và đề án đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt. Các điều kiện tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu qui định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Bậc sau đại học

a. Nhiệm vụ chiến lược và Tiến sĩ liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng: ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 5 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

b. Hệ chuẩn Thạc sĩ: ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

c. Hệ chuẩn Tiến sĩ và Thạc sĩ liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng: đạt chuẩn đầu ra Bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

d. Thạc sĩ, Tiến sĩ liên kết quốc tế do trường đại học nước ngoài (trường đại học đối tác) cấp bằng: có tuyên bố thi tuyển sinh, đạt chuẩn đầu ra trong đó có chuẩn ngoại ngữ đầu ra được thực hiện theo văn bản thỏa thuận hợp tác và đề án đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt. Các điều kiện tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu qui định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Các trường đại học thành viên

  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (VNU-HUS)
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNU-USSH)
  • Trường Đại học Ngoại ngữ (VNU-ULIS)
  • Trường Đại học Công nghệ (VNU-UET)
  • Trường Đại học Kinh tế (VNU-UEB)
  • Trường Đại học Giáo dục (VNU-UED)
  • Trường Đại học Việt – Nhật (VNU-VJU)
  • Trường Đại học Y Dược (VNU-UMP)
  • Trường Đại học Luật Hà Nội (VNU-UL)

 

Có thể bạn quan tâm: Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Thông tin tuyển sinh 2024 (dự kiến).

Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm 7 trường đại học và 5 khoa đào tạo trực thuộc (trong đó có 3 khoa tuyển sinh đại học chính quy)

Trường/ Khoa Mã trường/ ngành Địa chỉ SĐT/ Email Website/ Facebook
Trường ĐH Công nghệ – ĐHQG Hà Nội QHI Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội – SĐT: 024 37547865
– Email: [email protected]
– Website: https://uet.vnu.edu.vn/
– Facebook: www.facebook.com/UET.VNUH/
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội QHT 334 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội – SĐT: 024 35579076
– Email: [email protected]
– Website: www.hus.vnu.edu.vn
– Facebook: www.facebook.com/khoahoctunhien.hus/
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) QHX 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội – SĐT: 0243.8585237
– Email: [email protected]
Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) QHE Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội – SĐT: (84.24)37547506
– Email: [email protected]
Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) QHF Số 2 Đường Phạm Văn Đồng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội – SĐT: (024) 3754 8137
– Email: [email protected]
Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) QHS Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội – SĐT: (024)730.17123
– Email: [email protected]
Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội) QHL Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội – SĐT: (04) 3754 7787
Khoa Y Dược (ĐHQG Hà Nội) QHY Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP. Hà Nội – SĐT: (84)437450188
– Email: [email protected]
Khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) QHQ Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội – SĐT: 84 (024) 754 8065
– Email: [email protected]
Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội các năm gần đây.
Danh sách các ngành đào tạo
Học phí của Đại học Quốc gia Hà Nội
[wp-review]