Đại học Luật Hà Nội (HLU) công bố phương án tuyển sinh 2024

  • Lê Thảo

Trường đại học Luật Hà Nội (HLU) công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh năm 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội năm 2024

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội năm 2024
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội năm 2024

Phương thức tuyển sinh 2024:

Phương thức tuyển sinh 2024:

Theo TTHN

 

Trả lời