Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ĐH loại giỏi và xuất sắc cao

  • Hoàng Thắm

Qua số liệu thống kê của nhiều trường hiện nay, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các loại khá, giỏi, xuất sắc đều cao.  

Tại Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy, khóa 2019-2023 của Trường Đại học Luật TP.HCM hồi tháng 8, những con số đã gây ấn tượng lớn cho nhiều người. Trong số 1.482 tân cử nhân, chỉ 63 sinh viên xếp loại trung bình, chiếm tỷ lệ 4,25%. Đáng chú ý, tỷ lệ sinh viên nhận bằng trung bình này đã cao hơn so với con số của năm ngoái (chỉ 3,33%). 1.420 sinh viên còn lại tốt nghiệp với tấm bằng khá, giỏi và xuất sắc. Cụ thể, có 6 sinh viên đạt loại xuất sắc với mức điểm từ 3,62-3,7 (theo thang điểm 4); 258 sinh viên đạt loại giỏi (tỷ lệ 17,41%) và 1.155 sinh viên đạt loại khá (tỷ lệ 77,94%).

Trong lễ trao bằng tốt nghiệp 2023 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cho 3.978 sinh viên chính quy, có 43 sinh viên xuất sắc, 1.994 sinh viên giỏi, 1.602 sinh viên khá. Tổng số sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi, khá tại trường chiếm trên 91%.

Tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân, khóa sinh viên ra trường năm 2023 là 4.577 cử nhân. Trong đó, 1.192 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc (chiếm 26,04%), 1.925 sinh viên loại giỏi (42,06%), 1.376 sinh viên loại khá (30,06%). Như vậy, số sinh viên tốt nghiệp từ khá trở lên của lên tới tới 98,1%.

Trong số 2.079 sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tốt nghiệp tháng 1 năm nay, chỉ có 24 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình (chiếm 1,15%) và khá, giỏi và xuất sắc lên tới 98,85%Đợt tốt nghiệp cuối năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, chỉ 24 cử nhân (chiếm tỷ lệ 1,15%) trong tổng số 2.079 người tốt nghiệp bằng trung bình, còn gần 99% sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi, khá.

Trong đợt xét tốt nghiệp tháng 12/2022, trong số 479 sinh viên tốt nghiệp hệ đại trà của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, 6 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình, còn lại khá, giỏi, xuất sắc chiếm đến 98,75%. Riêng hệ chất lượng cao, tỷ lệ tốt nghiệp khá giỏi lên đến 99,05%.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ĐH loại giỏi và xuất sắc cao
Hình ảnh trong một lễ tốt nghiệp của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng ĐH hệ chính quy cho 417 sinh viên vào tháng 6/2023. Trong số đó, có 55 trường hợp xếp loại xuất sắc (chiếm tỷ lệ 13,2%); 208 đạt loại giỏi (chiếm 49,9%); 150 xếp loại khá (chiếm 36%) và chỉ có 4 sinh viên xếp loại trung bình (chiếm 1%). Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp từ khá trở lên chiếm 99,1%.

Trường ĐH Lao động-Xã hội cũng vừa tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 1.076 tân cử nhân ĐH chính quy. Trong đó, có 3 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp xuất sắc (chiếm 0,28%), 127 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp giỏi (chiếm 11,8%); 869 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp khá (chiếm 80,76%) và 77 sinh viên xếp hạng tốt nghiệp trung bình. Tổng số sinh viên đạt tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, khá chiếm tới 92,84%.

Dù không có quá nhiều sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhưng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi ở nhiều trường đại học cũng chiếm tỉ lệ rất cao, dao động từ 95% đến gần 99%. Thậm chí nhiều ngành có 100% sinh viên tốt nghiệp khá giỏi. Tỉ lệ tốt nghiệp khá, giỏi cũng chiếm áp đảo ở nhiều trường ĐH khác.

Trả lời