Chứng chỉ ngoại ngữ miễn thi tốt nghiệp THPT 2024: Cập nhật đầy đủ!

  • Lê Thảo

Bộ GD công bố danh sách chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT 2024 đối với bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT 2024 cụ thể như sau:

Danh sách chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp THPT 2024
Chứng chỉ ngoại ngữ miễn thi tốt nghiệp THPT 2024

Theo TTHN

Trả lời