Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn GDCD – Sở GD Bắc Giang

  • Lê Thảo

Tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2024 của Sở GD Bắc Giang môn giáo dục công dân tổ chức thi thử lần 1 phía dưới.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn GDCD – Sở GD Bắc Giang

(Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn GDCD - Sở GD Bắc Giang

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn GDCD - Sở GD Bắc Giang

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn GDCD - Sở GD Bắc Giang

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 môn GDCD - Sở GD Bắc Giang

Xem thêm: Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán – Sở GD Bắc Giang 2024

Trả lời