Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội

1. SỨ MẠNG

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và nguồn nhân lực văn hóa,văn học, nghệ thuật, báo chí, văn thư lưu trữ cho quân đội, đất nước và quốc tế; nghiên cứu khoa học; biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

2. TẦM NHÌN

Phấn đấu trở thành Nhà trường tiên tiến, hiện đại, hàng đầu của Quân đội và Quốc gia về đào tạo văn hóa nghệ thuật, tiệm cận trình độ quốc tế.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chiến sĩ – Nghệ sĩ

Truyền thống – Hiện đại

Cống hiến – Tiên phong

4. TRIẾT LÍ GIÁO DỤC

Đào tạo cái quân đội và xã hội cần, khai phóng tài năng, kỷ cương, chất lượng.

5. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

5.1. Chức năng:

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật trong Quân đội.
Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật phục vụ cho công tác giảng dạy và giáo dục văn hoá – tư tưởng trong Quân đội.
Là một đơn vị biểu diễn nghệ thuật phục vụ cho Quân đội và xã hội.
5.2. Nhiệm vụ:

Thực hiện các nhiệm vụ của một trường đại học theo quy định của Nhà nước.
Đào tạo cán bộ có trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp trong lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật cho các đoàn nghệ thuật, nhà văn hoá, cơ quan nghiên cứu và các đơn vị sự nghiệp văn hoá – nghệ thuật của Quân đội và cho các cơ sở đào tạo nghệ thuật khác. (Gồm các chuyên ngành: Văn hoá cơ sở, Thư viện, Bảo tàng, Viết văn, Biên đạo Múa, Huấn luyện múa, Nhạc cụ, Thanh nhạc, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy âm nhạc, Lý luận phê bình âm nhạc, Sân khấu…)
Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác văn hoá – nghệ thuật cho cán bộ chuyên trách, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.
Tham gia đào tạo cán bộ, nhân viên văn hoá – nghệ thuật và cán bộ chuyên trách các đoàn nghệ thuật cho các nước bạn.
Kết hợp đào tạo với việc tham gia các hoạt động văn hoá – nghệ thuật phục vụ bộ đội và nhân dân.
Nghiên cứu khoa học các lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật phục vụ cho công tác đào tạo và ứng dụng trong thực tiễn.
Hợp tác quốc tế đại học và sau đại học trong lĩnh vực văn hoá – nghệ thuật.
Đào tạo cán bộ, diễn viên văn hóa – nghệ thuật cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa và nguồn lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

6. TÊN GỌI QUA CÁC THỜI K

Trường Nghệ thuật Quân đội (1955 – 1995).
Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Quân đội (1995 – 2005).
Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội (2006 đến nay).

7. TIỀM LỰC

Nhà trường có đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ luôn đi đầu trong công tác đổi mới phương pháp đào tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào giảng dạy. Nhiều kinh nghiệm trong thực hành và biểu diễn. Đặc biệt là đội ngũ giảng viên cộng tác là các Giáo sư đầu ngành và nhiều kinh nghiệm và năng động.
Cơ sở đào tạo của Nhà trường tương đối khang trang với hệ thống phòng học, trang thiết bị giảng dạy hiện đại và đồng bộ để phục vụ các chuyên ngành đào tạo. Hệ thống giáo trình, tài liệu, băng đĩa hình, tiếng và các loại nhạc cụ hiện đại phục vụ giảng dạy đã được đầu tư khá tốt…

Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội
                                                Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội
Thông tin tuyển sinh 2024 (dự kiến).

I. Thời gian xét tuyển

  • Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

II. Đối tượng tuyển sinh

  • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

III. Phạm vi tuyển sinh

  • Trên cả nước

IV. Phương thức tuyển sinh

 Phương thức xét tuyển

  • Xét tuyển trên cơ sở kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
  • Thi tuyển kết hợp xét tuyển
Điểm chuẩn Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội các năm gần đây.
Ngành Năm 2018
Chỉ tiêu Điểm xét tuyển Điểm trúng tuyển
Báo chí 15 19 24
Quản lý văn hóa 15 19 23
Sư phạm Âm nhạc 15 19 22
Thanh nhạc 5 17 17.55
Biên đạo múa 4 20 22
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 5 15 15.25
Sáng tác âm nhạc 1 16 17.25
Danh sách các ngành đào tạo

 Các ngành tuyển sinh

Ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Ghi chú
Báo chí 7320101 C00
Quản lý văn hóa 7229042 N01 (Ngữ văn, Ghi âm – Xướng âm, Biểu diễn nhạc cụ)
Sư phạm Âm nhạc 7140221
Thanh nhạc 7210205 N02 (Ngữ văn, Ghi âm – Xướng âm, Kỹ thuật thanh nhạc)
Biên đạo múa 7210243 N03 (Ngữ văn, Kiến thức ngành, Chuyên môn: Biên đạo tại chỗ)
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 7210207 N04(Ngữ văn, Ghi âm – Xướng âm, Chuyên môn: Kỹ thuật biểu diễn nhạc cụ phương Tây)
Sáng tác âm nhạc 7210203 N05 (Ngữ văn, Hòa thanh, Chuyên môn: Phát triển chủ đề và phổ thơ)
Học phí của Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội
  • Theo quy định của nhà nước.
[wp-review]