Đại học Trưng Vương công bố phương án tuyển sinh 2024

  • Lê Thảo

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Trưng Vương năm 2024 đã được trường công bố, theo đó trường sẽ tuyển sinh 14 ngành đào tạo và 2 phương thức xét tuyển.

Mã trường: DVP

Năm học 2024-2025, Trường Đại học Trưng Vương sẽ tuyển sinh 14 chương trình đào tạo

Đại học Trưng Vương công bố phương án tuyển sinh 2024
Đại học Trưng Vương công bố phương án tuyển sinh 2024

Phương thức tuyển sinh gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT của 2 học kỳ lớp 12 hoặc 3 học kỳ (học kỳ 1,2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) được ghi trong Học bạ hoặc chứng nhận tương đương.

Phương thức 2: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo TTHN

Trả lời