Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ Đông Á 2024

  • Lê Thảo

Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh năm 2024 với chỉ tiêu khoảng 5.000 sinh viên cùng với 23 ngành đào tạo.

Năm học 2024, trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo hệ đại học chính quy với 20 ngành, chuyên ngành thuộc 3 khối ngành: Khối Kinh tế – Xã hội, khối Kỹ thuật và khối Sức khỏe.  Đồng thời, trường cũng mở rộng đào tạo 05 ngành thuộc hệ đào tạo bằng tiếng Anh.

Thông tin tuyển sinh 2024 : Học phí các ngành đào tạo trường Đại học Công nghệ Đông Á năm 2024

TT Ngành đào tạo Mã ngành Học phí/ kỳ Tổ hợp môn xét tuyển

Khối ngành kỹ thuật

1 Công nghệ Thông tin 7480201 14.500.000đ A00, A01, A02, D01
2 Công nghệ Chế tạo máy 7510202 11.500.000đ
3 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 7510205 13.500.000đ
4 Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) 7510206 11.500.000đ
5 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa 7510303 12.500.000đ
6 Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử 7510301 12.500.000đ
7 Kỹ thuật Xây dựng 7580201 11.500.000đ
8 Công nghệ Thực phẩm (Cử nhân/Kỹ sư) 7540101 11.500.000đ/12.000.000đ A00, A02, B00, D07

Khối ngành kinh tế – xã hội

9 Quản trị kinh doanh 7340101 13.500.000đ A00, A01, C00, D01
10 Chuyên ngành Marketing 7340101 13.500.000đ
11 Tài chính Ngân hàng 7340201 12.500.000đ
12 Kế toán 7340301 12.500.000đ
13 Luật 7380101 12.000.000đ
14 Ngôn ngữ Anh 7220201 12.000.000đ
15 Quản trị Khách sạn 7810201 12.500.000đ A00, C00, D01, D10
16 Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành 7810103 12.500.000đ

Khối ngành sức khỏe

17 Dược học 7720201 17.500.000đ A00, A02, B00, D07
18 Điều dưỡng 7720301 13.500.000đ A00, A02, B00, D07

Hệ đào tạo bằng Tiếng Anh

19 Quản trị kinh doanh   25.000.000đ Theo chương trình ĐH Texas và ĐH Toronto
20 Quản trị Marketing 25.000.000đ
21 Công nghệ thông tin 25.000.000đ Theo chuẩn ITPEC (Nhật Bản)
22 Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử 25.000.000đ Theo chương trình chuẩn Anh Quốc
23 Công nghệ kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa 25.000.000đ

 Phương thức xét tuyển trường Đại học Công nghệ Đông Á

Năm 2024, trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT) ra chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 5000 sinh viên với 3 phương thức tuyển sinh tương tự như mọi năm:

– Xét tuyển điểm thi THPT quốc gia.

– Xét tuyển học bạ THPT.

– Xét tuyển kết hợp thi tuyển.

 Theo TTHN

Trả lời