Cấu trúc đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Khoa học xã hội và nhân văn HN 2024

  • Phạm Nam

Theo cấu trúc đề thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn mới ban hành gồm các môn: môn Ngữ văn chuyên, môn Lịch sử chuyên, môn Địa lý chuyên.

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NĂM 2024

I. MÔN THI: NGỮ VĂN CHUYÊN

1. Thông tin chung

– Thời gian làm bài: 150 phút

– Số phần thi/câu hỏi: 02 câu hỏi

– Dạng câu hỏi: Tự luận

– Hình thức làm bài: Viết trên giấy

2. Cấu trúc chi tiết đề thi

– Câu 1 – Nghị luận xã hội (4 điểm): Yêu cầu thí sinh viết một bài văn trình bảy, bàn luận, nêu ý kiến về một vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn đời sống, xã hội hoặc một quan điểm, tư tưởng nhân sinh.

– Câu 2 – Nghị luận văn học (6 điểm): Yêu cầu thí sinh viết một bài văn phân tích, cảm nhận, bàn luận về một văn bản văn học hoặc thể hiện ý kiến về một vấn đề lý luận văn học hay một hiện tượng văn học.

II. MÔN THI: LỊCH SỬ CHUYÊN

1. Thông tin chung

– Thời gian làm bài: 150 phút

– Số phần thi/câu hỏi: 04 câu hỏi

– Dạng câu hỏi: Tự luận

– Hình thức làm bài: Viết trên giấy

2. Cấu trúc chi tiết đề thi

Đề thi gồm có 04 câu hỏi:

– Câu 1 (3 điểm): Yêu cầu thí sinh nhận xét/so sánh/giải thích/phân tích/đánh giá một hoặc nhiều sự kiện/ hiện tượng/vấn đề lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1945 đến nay).

– Câu 2 (2,5 điểm). Yêu cầu thủ sinh trình bày và nhận xét/so sánh giải thích/ phân tích/đánh giá một hoặc nhiều sự kiện hiện tượng/vấn đề lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1945. Trên cơ sở đó, thí sinh có thể vận dụng kiến thức lịch sử để giải quyết một vấn để thực tiễn đang đặt ra hiện nay.

– Câu 3 (2,5 điểm): Yêu cầu thi sinh sử dụng một kỹ năng (vẽ biểu đồ lập bảng so sánh/điền thông tin/lập bản đồ tư duy/phân tích số liệu hoặc văn bản…) để trình bày/đánh giá một hoặc nhiều sự kiện/hiện tượng/vấn đề lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000.

– Câu 4 (2 điểm): Yêu cầu thí sinh trình bày và nhận xét/so sánh/giải thích/phân tích/đánh giá một hoặc nhiều sự kiện/hiện tượng/vấn đề lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000.

III. MÔN THI: ĐỊA LÝ CHUYÊN

1. Thông tin chung

– Thời gian làm bài: 150 phút

– Số phần thi/câu hỏi: 05 câu hỏi (04 câu hỏi lý thuyết, 01 câu hỏi thực hành)

– Dạng câu hỏi: Tự luận

– Hình thức làm bài: Viết trên giấy

2. Cấu trúc chi tiết đề thi

Đề thi gồm 05 câu hỏi (04 câu hỏi lý thuyết, 01 câu thực hành) với tỉ lệ các mức độ đánh giá như sau: a) Nhận biết: 20%; b) Thông hiểu: 30%; c) Vận dụng: 30%; d) Vận dụng cao: 20%. Giới hạn phạm vi cấu trúc đề thi cụ thể như sau:

cau-truc-de-thi-vao-lop-10-chuyen-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-2024
cau-truc-de-thi-vao-lop-10-chuyen-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-2024

 

Lưu ý: Thí sinh được sử dụng Atlat địa lý Việt Nam và máy tính cầm tay không có chức năng thu phát tín hiệu, lưu trữ dữ liệu.

Trả lời