Đề án tuyển sinh Đại học Hùng Vương TPHCM 2024

  • Phạm Nam

Năm 2024, trường Đại học Hùng Vương TPHCM tuyển sinh 1440 chỉ tiêu. Trong đó, phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024: 50% chỉ tiêu mỗi ngành.

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh:

– Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương (Ghi chú: Những học sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT trong năm 2024, được đăng ký xét tuyển sớm theo quy định)

Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định;

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

2. Phạm vi tuyển sinh: cả nước

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xét tuyển theo bốn phương thức:

(1) Từ kết quả thi THPT năm 2024

(2) Điểm trung bình chung của năm học lớp 12 (học kỳ 1 hoặc cả năm)

(3) Từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 của ĐHQG – TP.HCM

(4) Kết quả học tập trung cấp

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổng chỉ tiêu: 1.440 chia theo nguyên tắc

– Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024: 50% chỉ tiêu mỗi ngành

– Xét học bạ (Điểm trung bình chung cả năm của năm học lớp 12): không quá 48% chỉ tiêu mỗi ngành

– Sử dụng kết quả đánh giá năng lực năm 2024 do của ĐHQG – TP.HCM tổ chức để xét tuyển: không quá 1% chỉ tiêu mỗi ngành.

– Sử dụng kết quả học tập trung cấp: không quá 1% chỉ tiêu mỗi ngành

Lưu ý: Chỉ tiêu tuyển sinh theo các ngành đào tạo, trình độ đào tạo, loại hình đào tạo và phương thức xét tuyển có thể được điều chỉnh cho phù hợp căn cứ vào thực tế số lượng hồ sơ dự tuyển so với chỉ tiêu được phân bổ.

chi-tieu-ts-dh-hung-vuong-tphcm-2024

chi-tieu-ts-dh-hung-vuong-tphcm-2024

chi-tieu-ts-dh-hung-vuong-tphcm-2024

chi-tieu-ts-dh-hung-vuong-tphcm-2024

chi-tieu-ts-dh-hung-vuong-tphcm-2024

chi-tieu-ts-dh-hung-vuong-tphcm-2024

>> XEM THÊM: Hà Nội công bố chỉ tiêu vào lớp 10 năm 2024

Phương thức tuyển sinh Đại học Gia Định năm 2024

5. Ngưỡng đầu vào.

– Đối với thí sinh ĐKXT dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2024: mức điểm nhận hồ sơ công bố theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến tổng điểm ba môn trong tổ hợp từ 15/30 điểm)

– Đối với thí sinh ĐKXT dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM, ngưỡng đảm bảo chất lượng: không nhỏ hơn 500/1.200 điểm

– Đối với thí sinh ĐKXT dựa trên kết quả học tập THPT, điểm trung bình lớp 12 (học kỳ 1 hoặc cả năm) dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 5.0 (Điểm dùng để xét tuyển bằng điểm trung bình lớp 12 nhân 3 không nhỏ hơn 15)

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường

6.1 Mã trường: DHV

6.2 Quy định về xác định điểm chuẩn:

Đối với thí sinh ĐKXT dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2024: điểm chuẩn được xác định bằng nhau giữa các tổ hợp. Điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng được xác định theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với thí sinh xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ) điểm chuẩn bằng điểm trung bình lớp 12 nhân 3. Điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng được xác định theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với thí sinh xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng được xác định theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy đổi theo thang điểm 1.200.

6.3 Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

Thí sinh đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh phải học Tiếng Anh trong chương trình lớp 12 hoặc có chứng chỉ tiếng Anh tương đương A2.

Những thí sinh miễn thi tốt nghiệp Ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy đổi thành điểm 10 môn ngoại ngữ dùng để xét tuyển vào Trường.

Tại mức điểm trúng tuyển: nếu có nhiều thí sinh đủ điểm trúng tuyển hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Trường ưu tiên cho thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn.

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển

7.1 Xét tuyển từ kết quả thi THPT năm 2024

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT năm 2024

Cách thức đăng ký nguyện vọng, nộp lệ phí và thời gian đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lệ phí xét tuyển: theo quy định chung của Hệ thống

7.2 Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG –HCM trong năm 2024

Cách thức đăng ký nguyện vọng, nộp lệ phí và thời gian đăng ký trên Hệ thống của Đại học Quốc Gia TP.HCM theo kế hoạch của ĐHQG_HCM, và kế hoạch xét tuyển sớm của kết quả học tập THPT và đăng ký chính thức trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh heo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lệ phí xét tuyển: Theo quy định chung của Hệ thống ĐHQG HCM

7.3 Xét tuyển từ kết quả học tập THPT: Xét từ điểm trung bình chung lớp 12 (học kỳ 1 hoặc cả năm)

a) Đợt xét tuyển sớm:

Thí sinh đăng ký xét tuyển trên trang tuyensinh.dhv.edu.vn.

Chụp hình căn cước công dân và học bạ (trang điểm lớp 12) nộp trên trang tuyển sinh của Trường

Lệ phí xét tuyển: MIỄN PHÍ

Thời gian xét tuyển sớm:

– Xét tuyển sớm đợt 1: Đến hết ngày 30/4/2024 (24 giờ 00)

– Xét tuyển sớm đợt 2: Từ ngày 01/5/2024 đến hết ngày 31/5/2024

– Xét tuyển sớm đợt 3: Từ ngày 31/5/2024 đến hết ngày 04/7/2024

b) Xét tuyển chính thức đợt 1:

Thí sinh trúng tuyển sớm và thí sinh mới đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Lệ phí xét tuyển: MIỄN PHÍ (hoặc theo quy định của đơn vị điều phối nhận lệ phí tuyển sinh)

Thời gian xét tuyển: Theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

c) Xét tuyển bổ sung (nếu có):

– Thí sinh đăng ký xét tuyển trên trang tuyensinh.dhv.edu.vn hoặc trực tiếp tại Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM

Chụp hình căn cước công dân; học bạ (trang điểm lớp 12) và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bằng tốt nghiệp THPT) nộp trên trang tuyển sinh của Trưởng

Lệ phí xét tuyển: MIỄN PHÍ

Thời gian xét tuyển bổ sung

Bổ sung đợt 1: Từ ngày 20/8/2024 đến hết ngày 06/9/2024

Bổ sung đợt 2: Từ ngày 07/9/2024 đến hết ngày 12/9/2024

(Căn cứ theo số lượng sinh viên nhập học, Trường sẽ thông báo xét tuyển bổ sung theo từng đợt, mỗi đợt thực hiện trong 1 tuần)

Trả lời