Đề án tuyển sinh Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 2024

  • Phạm Nam

Đề án tuyển sinh của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2024 đã được công bố, Trường sử dụng 05 phương thức tuyển sinh như sau:

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Đã được công nhận tốt nghiệp THPT.

2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

3. Phương thức tuyển sinh:

– Xét tuyển

– Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. (Mã PTXT: 100)

Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT. (Mã PTXT: 200)

Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc 2023. (Mã PTXT: 500)

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Mã PTXT: 301)

Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các đại học, trường đại học tổ chức năm 2024 (Mã PTXT: 402)

>>> XEM THÊM: Đề án tuyển sinh Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương 2024

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.

chi-tieu-ts-dh-van-hoa-the-thao-du-lich-thanh-hoa-2024
chi-tieu-ts-dh-van-hoa-the-thao-du-lich-thanh-hoa-2024

chi-tieu-ts-dh-van-hoa-the-thao-du-lich-thanh-hoa-2024

chi-tieu-ts-dh-van-hoa-the-thao-du-lich-thanh-hoa-2024

chi-tieu-ts-dh-van-hoa-the-thao-du-lich-thanh-hoa-2024

Trả lời