Đề án tuyển sinh năm 2024 Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

  • Phạm Nam

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức tuyển sinh bằng hai phương thức Xét tuyển và Kết hợp thi tuyển với xét tuyển, chi tiết như sau:

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

a) Trình độ văn hóa

– Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của pháp luật hoặc có bằng tốt nghiệp THPT của nước ngoài (đã được Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT xác nhận bằng văn bản);

– Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng âm nhạc hoặc có trình độ tương đương.

b) Trình độ chuyên môn

Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng âm nhạc hoặc có trình độ tương đương.

* Thí sinh là học sinh đang theo học hệ trung cấp âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp THPT nhưng chưa tốt nghiệp trung cấp âm nhạc nếu có nguyện vọng dự thi lên hệ đại học phải có đơn và xác nhận đồng ý của giảng viên chuyên ngành, Trưởng khoa và nộp đơn lên Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT.

2. Phạm vi tuyển sinh.

Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển).

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức tuyển sinh bằng hai phương thức Xét tuyển và Kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Khối thi: khối N.

3.1. Phương thức xét tuyển 

3.1.1. Xét tuyển thẳng căn cứ theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT

Đối tượng là những thí sinh đã đoạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế. Học viện sẽ xét công nhận các cuộc thi dựa trên tiêu chí và quy mô của cuộc thi mà thí sinh đã đoạt giải thưởng. Thời gian của giải thưởng không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển. Thủ tục xét tuyển theo Quy chế của Bộ GDĐT.

3.1.2. Xét tuyển thẳng căn cứ theo Quy chế tuyển sinh của HVÂNQGVN

Đối tượng là những thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tại Học viện và đã tốt nghiệp THPT, đáp ứng những tiêu chí sau: 

– Xếp loại tốt nghiệp TCCN loại Giỏi trở lên;

– Điểm tốt nghiệp chuyên ngành từ 9.0 điểm trở lên, riêng ngành Piano từ 9.5 điểm trở lên;

– Điểm trung bình chung (TBC) các môn học thuộc khối Kiến thức âm nhạc bao gồm: Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Hòa thanh, Trích giảng âm nhạc, Hình thức âm nhạc, Ký-Xướng âm và TBC môn Piano phổ thông (SCÂ) từ 7.0 điểm trở lên;

– Môn ngữ văn từ 5.0 điểm trở lên;

– Trong quá trình học hệ trung cấp không bị thi lại hoặc tạm dừng tiến độ học (lưu ban).

* Lưu ý:

– Tổng chỉ tiêu xét tuyển thẳng: không quá 15% trên tổng chỉ tiêu đăng ký.

– Xét tuyển thẳng với đối tượng thi đại học theo đúng chuyên ngành đã tốt nghiệp. Các trường hợp có nguyện vọng đạt thủ khoa đầu vào thì không chọn phương thức xét tuyển thẳng mà phải tham gia phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển theo đúng quy định.

3.2. Phương thức kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển

3.2.1. Xét tuyển môn Ngữ văn 

Xét tuyển môn Ngữ văn dựa trên một trong các kết quả sau:

– Điểm trung bình chung môn Ngữ văn trong học bạ của 3 năm học THPT. 

– Điểm trung bình chung môn Ngữ văn trong 3 năm học cuối trung cấp của chương trình Văn hóa phổ thông hệ TCCN.

– Điểm thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

* Lưu ý: Điểm môn Ngữ văn là điểm điều kiện xét tuyển, không tính vào tổng điểm tuyển sinh nhưng phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

3.2.2. Các môn thi tuyển 

– Môn kiến thức cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Phân tích tổng hợp và Ghi âm); Piano phổ thông (đối với các chuyên ngành Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy âm nhạc, Âm nhạc học).

– Môn kiến thức cơ sở: Chuyên ngành.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo

TT  Mã trường  Mã ngành  Tên ngành  Chỉ tiêu 
Theo xét   kết quả thi THPTQG Theo phương thức xét tuyển thẳng; Kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển
1. NVH 7210201 Âm nhạc học   3
2. NVH 7210203 Sáng tác âm nhạc   4
3. NVH 7210204 Chỉ huy   5
4. NVH 7210205 Thanh nhạc   30
5. NVH 7210207 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây   40
6. NVH 7210208 Piano   29
7. NVH 7210209 Nhạc Jazz   10
8. NVH 7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống   29
  Tổng       150

5. Ngưỡng đầu vào

– Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương (Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT xác nhận bằng văn bản);

– Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng âm nhạc hoặc có trình độ tương đương;

– Thí sinh có kết quả tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn để xét tuyển đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10);

– Thí sinh có trung bình chung điểm môn thi Kiến thức âm nhạc tổng hợp đạt 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10); điểm Piano phổ thông (môn điều kiện) đối với Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học đạt 5,0 trở lên (thang điểm 10).

– Thí sinh có điểm môn thi chuyên ngành đạt từ 7,0 điểm trở lên (thang điểm 10).

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: mã trường, mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển.

6.1. Mã số trường: NVH

6.2. Mã số ngành:

– Âm nhạc học: 7210201

– Sáng tác âm nhạc: 7210203

– Chỉ huy âm nhạc (chỉ huy dàn nhạc, Chỉ huy hợp xướng): 7210204

– Thanh nhạc: 7210205

– Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (Violin, Viola, Cello, Double Bass, Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet, Trombone, Tuba, Gõ giao hưởng, E.Keyboard, Accordion, Guitar): 7210207

– Piano: 7210208

– Nhạc Jazz (Piano Jazz, Gõ Jazz, Guitar Jazz, Bass Jazz, Saxophone Jazz): 7210209

– Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, Tam thập lục): 7210210

6.3. Tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo:

Tổ hợp môn thi kết hợp xét tuyển: Chuyên ngành, Kiến thức âm nhạc tổng hợp, Văn

TT Tên ngành Tổ hợp môn thi kết hợp xét tuyển
Môn dùng để xét tuyển Môn thi
1. Âm nhạc học Ngữ văn 1. Chuyên ngành:

Viết 01 bài luận theo đề thi cho sẵn gồm hai phần:

– Những vấn đề liên quan đến tiểu sử, tác phẩm, đặc điểm sáng tác, v.v. của một trong các tác giả cổ điển, lãng mạn như: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Grieg, Glinka, Tchaikovsky;

– Phân tích 01 tác phẩm (hình thức, ngôn ngữ âm nhạc, v.v.) của một trong những tác giả trên (giới hạn đến hình thức ba đoạn phức).

2. Môn kiến thức âm nhạc tổng hợp (Kiến thức âm nhạc tổng hợp và ghi âm), Piano phổ thông

– Kiến thức âm nhạc tổng hợp (thi viết): Phân tích 01 trích đoạn/tác phẩm ở hình thức từ 1 đoạn đơn đến 3 đoạn đơn thuộc trường phái âm nhạc Cổ điển hoặc lãng mạn. Nội dung gồm kiến thức các môn Trích giảng, Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Hình thức, Hòa thanh trong chương trình trung cấp.

– Ghi âm gồm 02 phần: Đơn điệu và hợp điệu.

– Piano phổ thông (môn điều kiện, đạt 5 điểm trở lên).

2. Sáng tác âm nhạc Ngữ văn 1. Chuyên ngành: 

Phát triển nét nhạc cho sẵn thành một tác phẩm hoàn chỉnh ở hình thức ba đoạn đơn, có thể chọn viết cho Piano hoặc một nhạc cụ độc tấu (Violin, Viola, Flute, v.v.) có phần đệm Piano (yêu cầu đúng tính năng nhạc cụ).

2. Môn kiến thức âm nhạc tổng hợp (Kiến thức âm nhạc tổng hợp và ghi âm), Piano phổ thông

– Kiến thức âm nhạc tổng hợp (thi viết): Phân tích 01 trích đoạn/tác phẩm ở hình thức từ 1 đoạn đơn đến 3 đơn thuộc trường phái âm nhạc Cổ điển hoặc lãng mạn. Nội dung gồm kiến thức các môn Trích giảng, Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Hình thức, Hòa thanh trong chương trình trung cấp.

– Ghi âm gồm 02 phần: Đơn điệu và hợp điệu 

– Piano phổ thông (môn điều kiện, đạt 5 điểm trở lên).

3. Chỉ huy

(Chỉ huy dàn nhạc, Chỉ huy hợp xướng)

Ngữ văn 1.  Chuyên ngành: 

– Chỉ huy 01 tác phẩm thuộc một trong các hình thức overture, tổ khúc, 01 chương giao hưởng (bản rút gọn cho Piano 4 tay).

– Chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng: Chỉ huy 02 tác phẩm tương đương trình độ tốt nghiệp trung cấp có tốc độ, loại nhịp và tính chất âm nhạc khác nhau; trong đó có 01 tác phẩm hợp xướng không có nhạc đệm (acapella) và 01 chương của một tác phẩm hợp xướng có nhạc đệm.

2. Môn kiến thức âm nhạc tổng hợp (Kiến thức âm nhạc tổng hợp và ghi âm), Piano phổ thông

– Kiến thức âm nhạc tổng hợp (thi viết): Phân tích 01 trích đoạn/tác phẩm ở hình thức từ 1 đoạn đơn đến 3 đoạn đơn thuộc trường phái âm nhạc Cổ điển hoặc lãng mạn. Nội dung gồm kiến thức các môn Trích giảng, Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Hình thức, Hòa thanh trong chương trình trung cấp.

– Ghi âm gồm 02 phần: Đơn điệu và hợp điệu.

– Piano phổ thông (môn điều kiện, đạt 5 điểm trở lên).

4. Thanh nhạc   1.  Chuyên ngành: 

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp trung cấp với chương trình quy định như sau:

– 01 aria trích trong nhạc kịch Việt Nam hoặc nước ngoài (hát tiếng gốc);

– 01 romance hát tiếng gốc;

– 01 ca khúc Việt Nam;

– 01 bài dân ca Việt Nam.

2. Môn tổ hợp Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Phân tích tổng hợp và Ghi âm)

– Kiến thức âm nhạc tổng hợp (thi viết): Phân tích 01 trích đoạn/tác phẩm ở hình thức từ 1 đoạn đơn đến 3 đoạn đơn thuộc trường phái âm nhạc Cổ điển hoặc lãng mạn. Nội dung gồm kiến thức các môn Trích giảng, Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Hình thức, Hòa thanh trong chương trình trung cấp.

– Ghi âm gồm 02 phần: Đơn điệu và hợp điệu.

5. Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

(Violin, Viola, Cello, Double Bass, Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet, Trombone, Tuba, Gõ giao hưởng, E. Keyboard Accordion, Guitar)

Ngữ văn 1. Chuyên ngành: 

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp trung cấp với chương trình quy định như sau:  

– 01 bài kỹ thuật (etude);

– 01 bài phức điệu;

– 01 tác phẩm ở hình thức lớn (suite hoặc variation) hoặc 01 chương sonate hoặc 01 chương concerto;

– 01 tác phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

(Thể loại bài có thay đổi ở từng chuyên ngành, xem kỹ ở Thông báo tuyển sinh 2024).

2. Môn Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Phân tích tổng hợp và Ghi âm)

– Kiến thức âm nhạc tổng hợp (thi viết): Phân tích 01 trích đoạn/tác phẩm ở hình thức từ 1 đoạn đơn đến 3 đoạn đơn thuộc trường phái âm nhạc Cổ điển hoặc lãng mạn. Nội dung gồm kiến thức các môn Trích giảng, Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Hình thức, Hòa thanh trong chương trình trung cấp.

– Ghi âm gồm 02 phần: Đơn điệu và hợp điệu.

6. Piano Ngữ văn 1. Chuyên ngành: 

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp trung cấp với chương trình quy định như sau:  

– 01 bài etude;

– 01 bài phức điệu (prelude và fuga hoặc 03 phần trong tổ khúc của Bach có độ khó tương đương);

– Chương I hoặc chương II&III concerto hoặc toàn bộ 01 sonate;

– 01 tác phẩm nước ngoài.

2. Môn Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Phân tích tổng hợp và Ghi âm).

– Kiến thức âm nhạc tổng hợp (thi viết): Phân tích 01 trích đoạn/tác phẩm ở hình thức từ 1 đoạn đơn đến 3 đoạn đơn thuộc trường phái âm nhạc Cổ điển hoặc lãng mạn. Nội dung gồm kiến thức các môn Trích giảng, Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Hình thức, Hòa thanh trong chương trình trung cấp.

– Ghi âm gồm 02 phần: Đơn điệu và hợp điệu.

7. Nhạc Jazz

(Piano Jazz, Saxophone Jazz, Guitar Jazz, Bass Jazz, Gõ Jazz)

Ngữ văn 1. Chuyên ngành: 

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp trung cấp với chương trình quy định như sau: 

a. Chuyên ngành Piano Jazz 

– 01 tác phẩm Jazz nguyên bản hoặc Jazz transcription; 

– 03 bài ngẫu hứng Jazz standard khác nhau về phong cách (Swing, Bebop, Ballad, Funk, Latin, v.v.);

– Kiểm tra trực tiếp thị tấu.

b. Các chuyên ngành Saxophone Jazz, guitar Jazz, Bass Jazz (Guitar Bass, Double Bass);

– 01 bài kỹ thuật;

– 01 tác phẩm Jazz nguyên bản hoặc Jazz transcription; 

– 02 bài ngẫu hứng Jazz standard khác nhau về phong cách (Swing, Bebop, Ballad, Funk, Latin, v.v.);

– Kiểm tra trực tiếp thị tấu.

c. Chuyên ngành Gõ Jazz

– 01 bài tổng hợp cho trống Jazz khác nhau về dạng và chất;

– 02 tác phẩm với ban nhạc (có thể chơi với CD) khác nhau về tính chất;

– 01 bản solo tự do trên bộ trống Jazz.

2. Môn Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Phân tích tổng hợp và Ghi âm)

– Kiến thức âm nhạc tổng hợp (thi viết): Phân tích 01 trích đoạn/tác phẩm ở hình thức từ 1 đoạn đơn đến 3 đoạn đơn thuộc trường phái âm nhạc Cổ điển hoặc lãng mạn. Nội dung gồm kiến thức các môn Trích giảng, Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Hình thức, Hòa thanh trong chương trình trung cấp.

– Ghi âm gồm 02 phần: Đơn điệu và hợp điệu.

8. Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

(Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, Tam thập lục)

Ngữ văn 1. Chuyên ngành: 

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp trung cấp, có thể chọn một trong hai nội dung thi như sau:

– 02 bài bản trong các thể loại âm nhạc phong cách Chèo, Huế, Tài tử – Cải lương; 01 tác phẩm tự chọn.

– 01 bài bản trong các thể loại âm nhạc phong cách Chèo, Huế, Tài tử – Cải lương; 02 tác phẩm tự chọn.

2. Môn Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Phân tích tổng hợp và Ghi âm)

– Kiến thức âm nhạc tổng hợp (thi viết): Phân tích 01 trích đoạn/tác phẩm ở hình thức từ 1 đoạn đơn đến 3 đoạn đơn thuộc trường phái âm nhạc Cổ điển hoặc lãng mạn. Nội dung gồm kiến thức các môn Trích giảng, Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Hình thức, Hòa thanh trong chương trình trung cấp.

– Ghi âm gồm 02 phần: Đơn điệu và hợp điệu.

 

7. Tổ chức tuyển sinh: (Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển)

7.1. Thời gian 

– Thời gian thi tuyển sinh (dự kiến): Ngày 15, 16 tháng 07 năm 2024.

– Thời gian tư vấn tuyển sinh: Từ ngày 15/04/2024 đến ngày 10/05/2024.

– Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh: Từ ngày 13/05/2024 đến 21/06/2024; chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (hạn cuối trên tem thư là: 16/06/2024).

* Lưu ý: Không nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh qua các Sở GDĐT.

7.2. Hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển

Thí sinh khai hồ sơ trên hệ thống tuyển sinh online.

Sau đó, nộp hồ sơ gốc theo một trong hai hình thức sau:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Văn phòng tuyển sinh HVÂNQGVN. Tầng 3 nhà A3, 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. 

– Nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh HVÂNQGVN. Tầng 3 nhà A3, 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ bắt buộc gồm:

– Phiếu đăng ký dự thi đại học năm 2024 theo mẫu của HVÂNQGVN;

– Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THBT đối với các thí sinh tốt nghiệp từ năm 2023 trở về trước;

– Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2024. Thí sinh sẽ phải nộp bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp năm 2024 khi nhập học;

– Hồ sơ tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đạt trình độ tương đương THPT của Việt Nam (được Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT xác nhận bằng văn bản).

– Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp trung cấp âm nhạc hoặc cao đẳng âm nhạc;

– Bản sao công chứng xác nhận điểm văn trong kỳ thi THPT Quốc gia hoặc Học bạ 3 năm học THPT hoặc Học bạ 3 năm học chương trình văn hóa trung cấp chuyên nghiệp; 

– Hồ sơ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– Bản sao công chứng Thẻ căn cước công dân;

– 02 ảnh chân dung cỡ 3 x 4 (ghi đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau ảnh, ảnh chụp trong vòng 06 tháng).

* Trường hợp thí sinh đăng ký xét thuyển thẳng ngoài hồ sơ như trên cần phải nộp: Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng cùng minh chứng giải thưởng nếu có.

* Địa điểm: Văn phòng uyển sinh tầng 3 nhà A3, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam số 77, phố Hào Nam, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

7.3. Các điều kiện xét tuyển/thi tuyển

Đảm bảo các điều kiện quy định đối với đối tượng thi tuyển, điều kiện xét tuyển, ngưỡng đầu vào nêu ở trên.

Xem thêm:

Thông tin tuyển sinh Học viện ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh 2024

Đề án tuyển sinh Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQG Hà Nội 2024

Trường Quốc tế – ĐHQG Hà Nội công bố đề án tuyển sinh 2024

Trả lời