Đề án tuyển sinh năm 2024 Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên

  • Phạm Nam

Năm 2024, Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên sử dụng 04 phương thức tuyển sinh gồm: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Khoa Quốc tế và xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT cho tất cả các ngành đào tạo

I. NGÀNH ĐÀO TẠO

nganh-dao-tao-khoa-quoc-te-dh-thai-nguyen-2024.
nganh-dao-tao-khoa-quoc-te-dh-thai-nguyen-2024.

Thông tin tuyển sinh Đại học Đông Á năm 2024 

Những lưu ý quan trọng thi tốt nghiệp THPT 2024

Đề án tuyển sinh Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương 2024

II. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

Dựa vào kết quả điểm thi THPT năm 2024 (không bảo lưu kết quả trước năm 2022). Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT năm 2024 của các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao đến thấp.

ĐXT = ∑ Điểm THPT môn thi_i + Điểm ưu_tiên

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc trung cấp; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành và các điều kiện dự tuyển khác theo Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT: Sau khi Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, Nhà trường sẽ xác định ngưỡng điểm xét tuyển đối với từng ngành tuyển sinh.

Thời gian đăng ký đợt 1: Theo quy chế tuyển sinh của BGD&ĐT (thí sinh đăng ký tại https://is.tnu.edu.vn/xet-tuyen-hoc-ba-truc-tuyen/ để được hỗ trợ tư vấn)

2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông

Dựa vào ĐTBHB từng môn học của lớp 11 hoặc lớp 12 theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng ĐTBHB theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao xuống thấp.

VD Xét tuyển tổ hợp D01, học bạ lớp 11:

ĐXT = ∑ Điểm TBM Toán + TBM Văn  + TBM Anh + Điểm ưu_tiên

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

+ Hạnh kiểm cả lớp 11 hoặc lớp 12 đạt loại Khá trở lên.

+ Tổng điểm 2 kỳ (2 kỳ học lớp 11 hoặc lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển từ 15.0 trở lên (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).

Thời gian đăng ký đợt 1: Từ 01/02/2024 (thí sinh xem thông tin chi tiết về đối tượng tuyển sinh và các đợt xét tuyển tại địa chỉ website https://is.tnu.edu.vn).

– Hồ sơ xét tuyển:

Phiếu đăng ký (theo mẫu tại website https://is.tnu.edu.vn);

Bản phô tô công chứng bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT;

Bản phô tô công chứng học bạ THPT;

Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu;

– Hình thức nộp hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ trực tuyến sơ tại địa chỉ: https://is.tnu.edu.vn/xet-tuyen-hoc-ba-truc-tuyen/

3. Xét tuyển thẳng;

Tuyển thẳng và xét ưu tiên theo Điều 8 của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mần non.

4. Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Khoa Quốc tế

xet-tuyen-thang-theo-de-an-tuyen-sinh-cua-khoa-quoc-te
xet-tuyen-thang-theo-de-an-tuyen-sinh-cua-khoa-quoc-te

 

Trả lời