Đề minh họa thi đánh giá đầu vào (V-SAT) Đại học Thái Nguyên

  • Phạm Nam

Dưới đây là đề minh họa 07 môn thi đánh giá đầu vào Đại học Thái Nguyên gồm Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí.

>>> Thông tin tuyển sinh Đại học Đồng Tháp 2024

Nội dung thi: Xây dựng dựa trên cơ sở kiến thức THPT nhằm đánh giá năng lực vào học đại học của thí sinh, chủ yếu là chương trình lớp 12; Hình thức thi trắc nghiệm khách quan theo từng môn thi độc lập trên máy tính.

Thời gian làm bài: Môn Toán 90 phút; các môn Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, mỗi môn thi 60 phút.

Dạng câu hỏi trong đề thi: Mỗi đề thi có 03 dạng câu hỏi đó là câu trắc nghiệm đúng/sai; câu trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi (ghép hợp) và câu trắc nghiệm trả lời ngắn .

Trích đề minh họa thi đánh giá đầu vào (V-SAT) Đại học Thái Nguyên

Câu 2. Cho hàm số y = 2x-1/x+1 có đồ thị là C . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề:

1. Đường thẳng x=1 là tiệm cận đứng của (C)

2. Đường thẳng y=2 là tiệm cận ngang của (C)

3. (C) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -1

4. (C) không cắt trục hoành.

de-minh-hoa-danh-gia-dau-vao-dhtn-2024
Xem thêm:

Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm học 2024 – 2025

Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp 2024

Đại học Hải Phòng công bố đề án tuyển sinh 2024

De minh hoa thi danh gia dau vao (V-SAT) Dai hoc Thai Nguyen

Trả lời