Hình thức thi đánh giá năng lực năm 2025

  • Phạm Nam

Tất cả thông tin về hình thức thi đánh giá năng lực năm 2025 mà 2K7 cần biết: Đề thi đánh giá năng lực 2025 như thế nào, hình thức thi trên giấy hay máy tính, thi trắc nghiệm hay tự luận?

dh-bach-khoa
dh-bach-khoa

Dưới đây là bảng thống kê hình thức thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy được dùng hiện nay.

STT

Đơn vị tổ chức thi ĐGNL/ĐGTD/Đánh giá đầu vào

Hình thức thi

1 Đại học Quốc gia Hà Nội Bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN chỉ thực hiện thi trên máy tính. Mỗi thí sinh sẽ có một đề thi riêng do máy tính tổ hợp ngẫu nhiên.

Thí sinh phải làm làn lượt đề thi năng lực từ phần 1 (Tư duy định lượng) đến phần 2 (Tư duy định tính) rồi sang phần 3 (Khoa học). Sau khi kết thúc mỗi phần, máy tính sẽ tự chuyển sang phần tiếp theo. Nếu đang làm bài ở phần 2, thí sinh KHÔNG thể quay trở lại làm các câu hỏi của phần 1.

2 Đại học Quốc gia TPHCM Thí sinh tiến hành làm trên giấy bằng cách tô đậm phương án đã chọn vào phiếu trả lời.

Đề thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với 4 phương án lựa chọn. Trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Thí sinh làm bài trong thời gian 150 phút.

3 Đại học Bách khoa Hà Nội Thí sinh làm bài thi trên máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm. Những kiểu câu hỏi trắc nghiệm được sử dụng bao gồm (câu hỏi chỉ được tính điểm nếu thí sinh lựa chọn đầy đủ phương án):
– Nhiều lựa chọn (chọn nhiều phương án đúng).
– Lựa chọn: Đúng/Sai
– Trả lời ngắn (điền câu trả lời).
– Kéo thả (chọn sẵn trong menu)

4 Trường Đại học sư phạm HCM (Chưa có thông báo mới cho 2025 – Dưới đây hiện đang là thông tin của năm thi mới nhất)

Trường tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt cho các thí sinh thông qua 06 bài thi Toán; Lý; Hóa; Sinh; Ngữ văn và Tiếng Anh.

Thí sinh làm bài thi hoàn toàn trên máy tính.

5 Trường Đại học sư phạm Hà Nội (Chưa có thông báo mới cho 2025 – Dưới đây hiện đang là thông tin của năm thi mới nhất)

Thí sinh làm bài thi trực tiếp trên giấy với thời gian mỗi môn từ 60 đến 90 phút.

Đề thi có kết hợp trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ điểm phù hợp tùy theo môn thi, bao gồm các câu hỏi kiểm tra khả năng lập luận, năng lực phân tích, đánh giá và sáng tạo.

6 Khối các trường Công An Thí sinh sẽ làm phần trắc nghiệm trên phiếu trả lời trắc nghiệm và làm phần tự luận trên giấy thi theo mẫu của Bộ Công an
7 Đại học Sài Gòn  (Dưới đây hiện đang là thông tin của năm thi mới nhất)

Hình thức thi trắc nghiệm khách quan theo từng môn thi độc lập trên máy tính hoặc trên giấy.

Mỗi đề thi có 03 dạng câu hỏi sau: trắc nghiệm Đúng/Sai; trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi (Ghép hợp) và trắc nghiệm Trả lời ngắn.

8  Đại học Ngân hàng TPHCM (Dưới đây hiện đang là thông tin của năm thi mới nhất)

Thi trắc nghiệm khách quan theo từng môn thi độc lập trên máy tính.

Mỗi đề thi có 03 dạng câu hỏi sau: trắc nghiệm Đúng/Sai; trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi (Ghép hợp); trắc nghiệm Trả lời ngắn.

9 Đại học Cần Thơ (Dưới đây hiện đang là thông tin của năm thi mới nhất)

Hình thức thi trắc nghiệm khách quan theo từng môn thi độc lập trên máy tính.

Mỗi đề thi có 03 dạng câu hỏi sau: Trắc nghiệm Đúng/Sai; Trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi (Ghép hợp); Trắc nghiệm Trả lời ngắn.

Xem thêm:

Cấu trúc đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Khoa học xã hội và nhân văn HN 2024

Khoảng 35.000 học sinh TPHCM sẽ trượt vào lớp 10 công lập 2024

Thêm 4 trường đại học tổ chức thi đánh giá đầu vào

Trả lời