Khi nào có đề thi minh họa ĐGNL HSA 2025?

  • Phạm Nam

Cấu trúc đề thi Đánh giá năng lực Hà Nội (HSA) năm 2025 được điều chỉnh. Theo đó, phụ huynh cũng như các em học sinh 2K7 đang rất mong chờ đề thi minh họa ĐGNL HSA năm 2025. Vậy thời gian công bố đề minh họa Đánh giá năng lực Hà Nội 2025 là khi nào?

Ngày 30/5, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố cấu trúc đề thi HSA 2025. Theo đó, cấu trúc đề thi ĐGNL Hà Nội 2025 sẽ có một số điều chỉnh để phù hợp với việc dạy và học bậc THPT nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc bất biến như: đánh giá năng lực học sinh, đảm bảo tính ổn định, tính phân loại và hướng nghiệp. 

Cấu trúc bài thi HSA 2025 gồm 3 phần: 

Phần 1- Toán học và xử lý số liệu (50 câu hỏi, 75 phút); Phần 2- Ngôn ngữ – Văn học (50 câu hỏi, 60 phút); Phần 3 – Khoa học (50 câu hỏi, 60 phút – TS được chọn 3 trong 5 chủ đề). Tổng điểm bài thi là 150 điểm.

Đề thi tham khảo ĐGNL HSA 2025 dự kiến công bố trong tháng 8/2024.

khi-nao-cong-bo-de-minh-hoa-dgnl-ha-noi-2025

Đề thi minh họa HSA 2025 sẽ được công bố vào tháng 8/2024

Về hình thức:

 Bài thi ĐGNL năm 2025 điều chỉnh chủ yếu ở phần 3 và cách thiết kế câu hỏi chuẩn hóa. Với phần 3, thí sinh sẽ được lựa chọn 3 trong 5 chủ đề thuộc lĩnh vực Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Thí sinh sẽ hoàn thành bài thi trong thời gian 195 phút (không kể thời gian bù thêm cho câu hỏi thử nghiệm).

Riêng phần lựa chọn liên quan đến Ngoại ngữ đang xây dựng thành một hợp phần riêng thay thế phần Khoa học để đánh giá năng lực chuyên biệt.

Về nội dung:

Đề thi ĐGNL HSA 2025 sẽ bổ sung câu hỏi chùm, trong một ngữ cảnh dữ liệu đầu bài có 1-3 ý hỏi khác nhau để đánh giá năng lực tổng hợp của thí sinh. Câu hỏi chùm cũng cho phép khai thác các chủ đề mới với ngữ liệu cho trước đòi hỏi thí sinh phải nhận định, phân tích và đưa ra phương án giải quyết vấn đề đã cho.

Xem thêm:

Đề án tuyển sinh Đại học Kiểm sát Hà Nội 2024

Phương án tuyển sinh Học viện Dân tộc năm 2024

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực Hà Nội 2025

Trả lời