Lịch thi vào lớp 10 Bắc Giang năm 2024

  • Phạm Nam

Sở GD Bắc Giang công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025. Theo đó, các trường THPT công lập tổ chức thi vào lớp 10 trong 2 ngày 3/6 và 4/6 như sau:

1. Ngày thi và lịch thi vào 10 Bắc Giang các trường THPT công lập 2024

–   Ngày thi: ngày 03 và 04 tháng 6 năm 2024.

–   Lịch thi vào lớp 10 Bắc Giang năm học 2024 – 2025: 

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở bì và phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu tính giờ làm bài

03/6/2024

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 55 phút

08 giờ 00 phút

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 10 phút

14 giờ 15 phút

04/6/2024

Sáng

Toán

120 phút

07 giờ 55 phút

08 giờ 00 phút

2. Phương thức tuyển sinh và hình thức thi tuyển:

2.1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển (Thi tuyển 03 môn, gồm: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh).

2.2. Hình thức thi tuyển

– Môn Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

– Môn Toán: thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 40 phút; hết thời gian 40 phút thi sinh dừng làm bài phần thi trắc nghiệm, úp Phiếu trả lời trắc nghiệm xuống bản và chờ cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm (thời gian để cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm là 08 phút và không tính vào thời gian làm bài của thi sinh). Như vậy, tổng thời gian từ khi tính giờ làm bài đến khi thu bải phần thi tự luận (bao gồm cả thời gian thu Phiếu trả lời trắc nghiệm) là 128 phút. Thi sinh làm bàiphần tự luận trên giấy thi. 

– Môn tiếng Anh: thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thi sinh làm bài phầntrắc  nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 45 phút; hết thời gian 45 phút thi sinh dùng làm bài phần thi trắc nghiệm, úp Phiếu trả lời trắc nghiệm xuống bản và chờ cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm (thời gian để cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm là 08 phút và không tính vào thời gian làm bài của thí sinh). Như vậy, tổng thời gian từ khi tính giờ làm bài đến khi thu bài phần thi tự luận (bao gồm cả thời gian thu Phiếu trả lời trắc nghiệm) là 68 phút. Thi sinh làm bài phần tự luận trên giấy thi.

Lưu ý: thi sinh làm xong phần thi trắc nghiệm trước thời gian quy định được làm tiếp phần thi tự luận.

Xem thêm:

Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2024

Lịch thi vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 – Tất cả các tỉnh

Quảng Ngãi công bố lịch thi vào lớp 10 năm học 2024 – 2025

Trả lời