Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang năm 2024

  • Phạm Nam

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 các trường THPT tại tỉnh Hậu Giang trong 2 ngày: 7/6 và 8/6.

Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang năm 2024:

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung

05/6/2024

Sáng

08 giờ 00

Họp lãnh đạo hội đồng coi thi

 

06/6/2024

Sáng

08 giờ 00

Họp toàn thể hội đồng coi thi

 

Chiều

 

14 giờ 30

Làm thủ tục dự thi cho thí sinh: Sinh hoạt nội quy, phát thẻ dự thi và điều chỉnh các sai sót (nếu có), thu phí và hồ sơ tuyển sinh theo qui định.

 

 

 

 

07/6/2024

Sáng

07 giờ 30

09 giờ 30

Thi môn Ngữ văn (môn chung): thời gian làm bài 120 phút; phát đề: 07 giờ 25, tính giờ làm bài: 07 giờ 30, thu bài: 09 giờ 30.

 

 

Chiều

13 giờ 30

15 giờ 00

Thi môn Toán (môn chung): thời gian làm bài 90 phút; phát đề: 13 giờ 25, tính giờ làm bài: 13 giờ 30, thu bài: 15 giờ 00.

15 giờ 45

16 giờ 45

Thi môn Tiếng Anh (môn chung): thời gian làm bài 60 phút; phát đề: 15 giờ 40, tính giờ làm bài: 15 giờ 45, thu bài: 16 giờ  45.

 

08/6/2024

 

Sáng

08 giờ 00

10 giờ 30

Thi môn chuyên (đối với trường chuyên): thời gian làm bài 150 phút; phát đề: 07 giờ 55, tính giờ làm bài: 08 giờ 00, thu bài: 10 giờ 30.

Xem thêm:

Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Điện Biên năm 2024

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Đắk Lắk năm 2024

Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024

Trả lời