Nhiều trường ĐH ở TP.HCM đã công bố phương án tuyển sinh 2024

  • Lê Thảo

Tính đến thời điểm này, nhiều trường ĐH trong khu vực TP.HCM đã bắt đầu công bố phương án tuyển sinh 2024. Nhiều trường mở ngành học mới, liên quan tới công nghệ.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ có 5 phương thức tuyển sinh, bao gồm: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, theo kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

– Chỉ tiêu: 5.095 chỉ tiêu

– Các phương thức xét tuyển như sau:

1. Phương thức 1, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và Quy chế Tuyển sinh Đại học – Cao đẳng Ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM.

2. Phương thức 2, xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ), dự kiến xét tuyển khoảng 25 – 30% tổng chỉ tiêu. Thí sinh nộp hồ sơ từ nay đến hết ngày 15/5.

Tại cơ sở chính ở TP.HCM chỉ xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, dựa trên điểm trung bình môn của 5) học kỳ bậc THPT (từ học kỳ I năm lớp 10 đến học kỳ I năm lớp 12). Điểm của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên. Điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 05 học kỳ của môn đó (làm tròn đến 2 số lẻ thập phân).

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ 2023 trở về trước: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 6 học kỳ bậc THPT (từ học kỳ I năm lớp 10 đến học kỳ II năm lớp 12). Điều kiện xét tuyển là tổng điểm của 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. Điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 6 học kỳ của môn đó (làm tròn đến 2 số lẻ thập phân).

Đối với ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng (tuyển sinh tại phân hiệu Ninh Thuận), xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 của 2 môn Toán, Ngữ văn và điểm thi môn năng khiếu. Trường tổ chức thi môn năng khiếu đối với thí sinh đăng ký xét tuyển trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Giáo dục mầm non (đại học và cao đẳng), Giáo dục tiểu học, ngoài các điều kiện nêu trên, thí sinh phải đáp ứng điều kiện xét tuyển (ngưỡng đầu vào) theo Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên đối với hồ sơ xét tuyển trình độ đại học; Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên đối với ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng.

3. Phương thức 3, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024, dự kiến xét tuyển khoảng 10 – 15% tổng chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) được công bố sau khi có kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập bậc THPT và sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực (đợt xét tuyển sớm), thí sinh có thể đăng ký xét tuyển nhiều nguyện vọng và chỉ được công nhận đủ điều kiện trúng tuyển nguyện vọng có ưu tiên cao nhất.

4. Phương thức 4, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, dự kiến xét tuyển khoảng 50 – 55% tổng chỉ tiêu. Nhà trường xét tuyển dựa vào điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có trong tổ hợp xét tuyển. Riêng đối với ngành Giáo dục mầm non (trình độ cao đẳng, đại học) xét tuyển dựa vào kết điểm thi tốt nghiệp của 2 môn Toán, Ngữ văn và điểm thi môn năng khiếu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

5. Phương thức 5, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS và TOEFL (phương thức kết hợp, dự kiến chỉ tiêu xét tuyển: khoảng 5 – 10% tổng chỉ tiêu. Nhà trường sử dụng điểm bài thi IELTS và TOEFL ITP được quy đổi và thay thế cho môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển.

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL ITP) trong thời hạn 2 năm tính đến 1/6/2024, đạt điểm bài thi IELTS từ 5.0 trở lên hoặc đạt điểm bài thi TOEFL ITP từ 470 trở lên, đồng thời phải có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 2 môn còn lại trong tổ hợp môn xét tuyển).

Trường ĐH Luật TP.HCM

Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố phương án tuyển sinh cho năm 2024, có sự thay đổi nhỏ về chỉ tiêu tuyển sinh giữa các phương thức.

Năm 2024, Trường đại học Luật TP.HCM sẽ tuyển sinh theo 2 phương thức:

1. Phương thức 1 (tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm theo đề án tuyển sinh của trường): 45%/tổng chỉ tiêu, cho 3 đối tượng:

Đối tượng 1, tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh thuộc diện “được tuyển thẳng” theo quy định của Bộ GD-ĐT. Thời gian đoạt giải không quá 3 năm theo quy định của Bộ và đã tốt nghiệp THPT trong năm 2024.

Cụ thể như sau: Môn Văn, Toán và tiếng Anh đối với ngành Quản trị – Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh; Môn tiếng Nhật và tiếng Pháp đối với ngành Luật; Môn Lý đối với ngành Quản trị – Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật và ngành Luật thương mại quốc tế; Môn Hóa đối với ngành Quản trị – Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật; Môn Sử đối với ngành Luật và ngành Ngôn ngữ Anh; Môn Địa đối với ngành Luật.

Đối tượng 2, xét tuyển sớm thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật. Những chứng chỉ này nếu có quy định về thời hạn thì phải còn giá trị đến ngày 30/6/2024.

Đối với tiếng Anh, IELTS đạt điểm từ 5,5 trở lên (do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp); hoặc TOEFL iBT đạt điểm từ 65 trở lên (do Educational Testing Service (ETS) cấp).

Đối với tiếng Pháp, chỉ xét tuyển đối với ngành Luật, chứng chỉ DELF đạt từ trình độ B1 trở lên hoặc chứng chỉ TCF đạt điểm từ 300 trở lên/ kỹ năng trở lên. Hai loại chứng chỉ này phải do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP) cấp.

Đối với tiếng Nhật, chỉ xét tuyển đối với ngành Luật), chứng chỉ JLPT đạt từ trình độ N3trở lên (do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation – JF) cấp, trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật).

Thứ ba có điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (gồm năm lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 3 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên.

Khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện theo quy định nêu trên nhiều hơn so với tổng chỉ tiêu của phương thức 1, nhà trường sẽ xét trúng tuyển theo theo thứ tự ưu tiên: Điểm của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển; Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc tổ hợp xét tuyển; riêng tổ hợp D00, môn chính là Ngữ văn.

Đối tượng 3, xét tuyển sớm, thí sinh học tại các trường THPT chuyên, năng khiếu và các trường THPT có điểm trung bình trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT cao nhất theo Danh sách “Các trường THPT thuộc diện được ưu tiên xét tuyển sớm năm 2024 của Đại học Quốc gia TP.HCM”.

Thí sinh phải thoả mãn các điều kiện: đã tốt nghiệp THPT; phải học đủ 3 năm tại các trường có tên trong “Danh sách các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển sớm năm 2024 của Đại học Quốc gia TH.HCM”; Có kết quả học tập của từng năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 được xếp loại giỏi và có tổng điểm trung bình năm học của 3 năm THPT đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên; Có điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên.

Khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện theo quy định nêu trên nhiều hơn so với tổng chỉ tiêu của phương thức 1, nhà trường sẽ xét trúng tuyển theo theo thứ tự ưu tiên: Tổng điểm trung bình năm học của 3 năm THPT Lớp 10, Lớp 11 và Lớp 12;  Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển; Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

2. Phương thức 2 (xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024) với chỉ tiêu xét tuyển: 55%/ tổng chỉ tiêu. Như vậy là giẩm 5% chỉ tiêu so với năm 2023.

Đối tượng: dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả thi của các môn thi/bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 phù hợp với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của trường;

Điểm trúng tuyển được xác định theo nguyện vọng đăng ký “từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu” để số lượng tuyển được theo từng ngành phù hợp với số lượng chỉ tiêu đã công bố và không thấp hơn “ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào”; điểm trúng tuyển được xét bình đẳng, chỉ dựa vào tiêu chí là điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký; không sử dụng tiêu chí phụ để chọn thí sinh trúng tuyển (trong trường hợp có nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách). Điểm xét trúng tuyển được xác định theo ngành và theo từng tổ hợp môn xét tuyển.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

kỳ tuyển sinh 2024, trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và ưu tiên xét tuyển theo đề án của trường; xét tuyển theo kết quả học bạ năm lớp 12; xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2024.

Tại cơ sở chính TP HCM, với phương thức xét học bạ lớp 12, ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển bằng 21. Riêng ngành Dược học, ngưỡng điểm nhận hồ sơ là 24 (tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển) và có học lực năm lớp 12 xếp loại giỏi. Học sinh thuộc trường TOP sẽ được cộng điểm thưởng khi xét tuyển vào trường (danh sách trường TOP sẽ công bố trong thời gian tới).

Về thời gian xét tuyển trong kỳ tuyển sinh 2024: Đối với diện ưu tiên xét tuyển thẳng: Thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 15-4 đến hết 16 giờ 30 ngày 20-6. Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12, thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 15-4 đến hết 16 giờ 30 ngày 2-7.

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ theo quy định của Bộ GD-ĐT. Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 do ĐHQG TP HCM tổ chức, thực hiện theo tiến độ chung của các kỳ thi. Thời gian nhận hồ sơ, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào trường theo kế hoạch chung của ĐHQG TP HCM. Sau thời gian này, hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường không hợp lệ.

Trong kỳ tuyển sinh 2024, trường có 2 chuyên ngành mới là thiết kế vi mạch, digital marketing.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Năm 2024, HUTECH dự kiến tuyển sinh 12.500 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy theo 04 phương thức xét tuyển độc lập, gồm:

1. Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 (chiếm 45% tổng chỉ tiêu xét tuyển)

2. Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2024 của ĐH Quốc gia TP.HCM (chiếm 5% tổng chỉ tiêu xét tuyển)

3. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12

Với phương thức xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, thí sinh cần có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

4. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)

Thí sinh cần có tổng điểm trung bình 03 học kỳ xét tuyển (gồm 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên). Riêng với nhóm ngành Khoa học sức khỏe, điều kiện xét tuyển học bạ áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

HUTECH nhận hồ sơ học bạ theo từng đợt, đợt đầu tiên bắt đầu từ 08/01/2024. Thời gian xét tuyển từng đợt dự kiến như sau:

– Đợt 1: 08/01 – 31/3               – Đợt 2: 01/4 – 31/5

– Đợt 3: 01/6 – 30/6                 – Đợt 4: 01/7 – 15/7

– Đợt 5: 16/7 – 31/7                 – Đợt 6: 01/8 – 15/8

– Đợt 7: 16/8 – 31/8                 – Đợt 8: 01/9 – 15/9

 

 

 

Trả lời