Phương án tuyển sinh Học viện Dân tộc năm 2024

  • Phạm Nam

Năm 2024, Học viện Dân tộc tuyển sinh 50 chỉ tiêu ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số theo 04 phương thức tuyển sinh như sau:

1. Thông tin chung:

– Mã trường: HVD.

– Địa chỉ: Khu đô thị Dream Town, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

– Website: http//www.hvdt.edu.vn.

2. Đối tượng tuyển sinh:

– Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

– Không bị vi phạm pháp luật; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Có hạnh kiểm 03 năm học THPT đạt loại khá trở lên.

3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc

4. Ngành xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và dự kiến chỉ tiêu:

Học viện Dân tộc tuyển sinh và đào tạo ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số và đào tạo tại Hà Nội (Mã xét tuyển TS2024): dự kiến tuyển sinh từ 50 chỉ tiêu (chi tiết tại bảng dưới đây):

chi-tieu-hoc-vien-dan-toc-2024

Phuong an tuyen sinh Hoc vien Dan toc nam 2024

5. Phương thức tuyển sinh:

5.1 Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và tiếp nhận học sinh hệ dự bị đại học.

Học viện thực hiện xét tuyển thẳng đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a) Điều kiện tham gia xét tuyển:

– Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

– Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

– Có tổng điểm trung bình 3 môn (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) của lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 15,0 điểm trở lên; hoặc lớp 12 và học kỳ II lớp 11 đạt từ 15,0 điểm trở lên.

b) Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển =ĐTB môn 1+ĐTB môn 2+ĐTB môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm trung bình môn trong tổ hợp xét tuyển là điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 hoặc điểm trung bình lớp 12 và học kỳ II lớp 11 trong học bạ (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

c) Hồ sơ xét tuyển

Bản sao Học bạ THPT, Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (có công chứng).

5.2 Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ).

a) Điều kiện tham gia xét tuyển:

– Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

– Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

– Có hạnh kiểm 03 năm học THPT đạt loại khá trở lên.

– Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên

– Có tổng điểm trung bình 3 môn (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) của lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 15,0 điểm trở lên; hoặc lớp 12 và học kỳ II lớp 11 đạt từ 15,0 điểm trở lên.

b) Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển =ĐTB môn 1 +ĐTB môn 2+ĐTB môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm trung bình môn trong tổ hợp xét tuyển là điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 hoặc điểm trung bình lớp 12 và học kỳ II lớp 11 trong học bạ (làm tròn đến 01 chữ số thập phân).

c) Hồ sơ xét tuyển:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (Thí sinh tải mẫu phiếu ĐKXT tại https://hvdt.edu.vn/dao-tao/dao-tao/van-ban-bieu-mau/phieu-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-dien-xet tuyen-hoc-ba-nam-2024).

– Bản sao Học bạ THPT, Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (có công chứng).

5.3 Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

a) Điều kiện tham gia xét tuyển:

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

– Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

– Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

b) Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 bài thi/môn thi THPT năm 2024 và tương đương (3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)] + Điểm ưu tiên (nếu có).

c) Hồ sơ xét tuyển: Đăng ký trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.4 Phương thức 4: Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

6. Các thông tin cần thiết khác:

– Học viện không quy định môn chính; tổ hợp chính và sử dụng kết quả bài thi tiếng Anh đối với học sinh được miễn thi ngoại ngữ.

– Học viện thực hiện chế độ ưu tiên đối với thí sinh theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1. Thời gian tuyển sinh

7.1.1 Phương thức 1: Xét tuyển thẳng; Tiếp nhận hệ dự bị đại học.

– Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển sớm và tiếp nhận học sinh hệ dự bị đại học: Từ ngày 05/5/2024

– Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Trước 17h00 giờ 00 ngày 30/6/2024.

– Thời gian thông báo kết quả cho thí sinh: Ngày 10/7/2024.

– Thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện (nếu có): Từ ngày 22/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2024.

7.1.2 Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

– Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT từ những năm trước) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thông. Thí sinh liên hệ với các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương xin cấp tài khoản bổ sung: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 20/7/2024.

– Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian: Từ ngày 18/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2024.

– Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến: Từ 31/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 06/8/2024.

– Xử lý nguyện vọng trên Hệ thống để xác định nguyện vọng trúng tuyển: Từ ngày 13/8/2024 đến 17h00 ngày 17/8/2024.

– Học viện thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1: 17 giờ 00 ngày 19/8/2024

– Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống: 17 giờ 00 ngày 27/8/2024.

Sau đợt xét tuyển, Học viện Dân tộc sẽ có thông báo còn chỉ tiêu tuyển sinh cho các đợt xét tuyển kế tiếp trên website của Học viện tại địa chỉ: http://hvdt.edu.vn.

7.1.3 Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7.1.4 Phương thức 4: Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

7.2 Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

– Đối với các thí sinh ĐKXT theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển sớm:

+ Thí sinh đăng ký qua hệ thống trực tuyến của Học viện Dân tộc tại website: http://hvdt.edu.vn; hoặc qua địa chỉ Email: [email protected]

+ Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh Học viện.

+ Thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện nơi gửi): Trước 17 giờ 00 ngày 30/6/2024.

– Đối với các thí sinh ĐKXT theo phương thức Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ); Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT: Thực hiện theo hướng dẫn và đăng ký trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Chính sách ưu tiên:

Học viện thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

– Thí sinh thuộc diện là người dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, gồm 16 dân tộc sau: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.

Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025; và các văn bản khác theo quy định của pháp luật hiện hành

– Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm:

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực Hà Nội 2025

Đại học Công đoàn công bố phương án tuyển sinh 2024

Đề án tuyển sinh năm 2024 Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Trả lời