Phương án tuyển sinh vào lớp 10 Hải Phòng 2024

  • Phạm Nam

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và THPT Chuyên Trần Phú tại Hải Phòng năm học 2024 – 2025 sẽ diễn ra vào đầu tháng 6

I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP

1. Phương thức tuyển sinh:

Thi tuyển Gồm 03 bài thi:

– Bài thi 1: Môn Ngữ văn;

– Bài thi 2: Môn Toán;

– Bài thi 3: Môn Ngoại ngữ (Thí sinh được đăng ký một trong các môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn).

2. Điểm xét trúng tuyển

– Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính theo công thức:

ĐXT= (Điểm bài thi 1 + Điểm bài thi 2) x 2+ Điểm bài thi 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

– Các bài thi chấm theo thang điểm 10.

3. Điều kiện xét tuyển

– Chỉ xét tuyển đối với các thí sinh tham gia thi tuyển đủ 03 bài thi (Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ), không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy bài thi, điểm thi của mỗi bài thi trong 03 bài thi đều đạt điểm lớn hơn 1,0 điểm.

– Những thí sinh chỉ thi vào trường THPT công lập (không thi vào trường THPT chuyên Trần Phú) có tối đa 02 nguyện vọng vào trường THPT công lập.

– Những thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Trần Phú có tối đa 07 nguyện vọng xét tuyển (05 nguyện vọng vào các lớp của Trường THPT chuyên Trần Phú và 02 nguyện vọng vào Trường THPT công lập), các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ

1. Phương thức tuyển sinh

a) Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với học sinh có đủ điều kiện dự tuyển.
b) Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển.

2. Tổ chức tuyển sinh

a) Vòng 1: Sơ tuyển

Căn cứ vào các tiêu chí và điểm số được đánh giá như sau:

* Xếp loại học lực và hạnh kiểm các năm học cấp THCS

tuyen-sinh-lop-10-hai-phong-2024
tuyen-sinh-lop-10-hai-phong-2024

Phuong an tuyen sinh vao lop 10 Hai Phong 2024

– Trường hợp học sinh được nhiều giải, điểm sơ tuyển được cộng cho tất cả các giải.

– Những học sinh có tổng điểm sơ tuyển từ 42 điểm trở lên sẽ được tham gia thi tuyển ở vòng 2.

b) Vòng 2: Thi tuyển

b1) Môn thi và hệ số

– Môn không chuyên (hệ số 1) gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (điều kiện). Trong đó:

(1) Điểm bài thi môn Toán và Ngữ văn điều kiện sử dụng điểm bài thi môn Toán và Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đại trà.

(2) Điểm bài thi môn Ngoại ngữ điều kiện (Tiếng Anh, Tiếng Pháp) được tổ chức thi riêng.

– Môn chuyên: Xét tuyển vào Lớp chuyên (hệ số 2);

b2) Điểm xét trúng tuyển

– Các Lớp chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Lịch sử, Địa lí: Điểm xét tuyển là tổng số điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (hệ số 2) và các bài thi môn không chuyên (hệ số 1).

– Lớp chuyên Tin: Điểm xét tuyển là tổng số điểm bài thi môn Toán chuyên (hệ số 2) và các bài thi môn không chuyên (hệ số 1).

– Lớp chuyên tiếng Pháp:

+ Lớp chuyên tiếng Pháp 1: Điểm xét tuyển là tổng số điểm bài thi môn tiếng Pháp chuyên (hệ số 2) và các bài thi môn không chuyên (hệ số 1), trong đó có bài thi Tiếng Pháp không chuyên (Tiếng Pháp điều kiện)

+ Lớp chuyên tiếng Pháp 2: Điểm xét tuyển là tổng số điểm bài thi môn Tiếng Anh chuyên (hệ số 2) và các bài thi môn không chuyên (hệ số 1). Ngoài ra lấy thêm một số học sinh thi môn chuyên bằng Tiếng Pháp chuyên.

– Các Lớp chuyên: Tiếng Nga; Tiếng Trung; Tiếng Hàn: Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi môn tiếng Anh chuyên (hệ số 2) và các bài thi môn không chuyên (hệ số 1).

– Điều kiện xét tuyển: Chỉ xét tuyển với các thí sinh tham gia thi tuyển đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy bài thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0

Trả lời