Thông tin tuyển sinh Đại học Luật – ĐHQG Hà Nội 2024

  • Phạm Nam

Năm 2024, Trường Đại học Luật (ĐHQG Hà Nội) sử dụng 08 phương thức tuyển sinh vào đại học chính quy với tổng 1.150 chỉ tiêu cho 04 ngành/chương trình đào tạo (Luật, Luật Chất lượng cao, Luật Kinh doanh và Luật Thương mại Quốc tế), cụ thể như sau:

I. Thông tin chung

– Mã trường: QHL.

– Địa chỉ: Tòa E1, số 144, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

– Địa chỉ trang thông tin điện tử: http://law.vnu.edu.vn.

– Chuyên trang tuyển sinh: https://law.vnu.edu.vn/article-Tong-hop-thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2024-31770-1156.html

– Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 0243.7549714 (liên hệ trong giờ hành chính).

II. Tuyển sinh đào tạo chính quy năm 2024

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

– Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;

– Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật;

– Người nước ngoài đã tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD-ĐT và đáp ứng các yêu cầu tại Quy định về quản lý và thu hút người nước ngoài học tập ở ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 5292/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/12/2023 của Giám đốc ĐHQGHN.

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trên phạm vi cả nước và quốc tế.

3. Phương thức, Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm 2024, Trường Đại học Luật sử dụng 08 phương thức tuyển sinh vào đại học chính quy với tổng 1.150 chỉ tiêu cho 04 ngành/ chương trình đào tạo (Luật, Luật Chất lượng cao, Luật Kinh doanh và Luật Thương mại Quốc tế), cụ thể như sau:

Phương thức

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Tổng (phương thức/ ngành)

Chỉ tiêu các ngành

Luật

Luật chất lượng cao

Luật kinh doanh

Luật thương mại quốc tế

Phương thức 1

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

587

221

101

217

48

Phương thức 2

301 (L31)

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

10

04

02

02

02

Phương thức 3

303 (L33)

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo cơ chế đặc thù trong tuyển sinh của ĐHQGHN và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Luật

45

25

07

08

05

Phương thức 4

401 (L41)

Xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức

345

140

60

110

35

Phương thức 5

408 (L48)

Sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển (SAT, A-Level, ACT)

12

03

03

03

03

Phương thức 6

409 (L49)

Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển (IELTS và TOEFL iBT)

110

35

35

25

15

Phương thức 7

500 (L50)

Xét tuyển thí sinh là học sinh các trường Dự bị đại học

32

28

0

03

01

Phương thức 8

402 (L42)

Xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức

09

03

02

02

02

Tổng (ngành):

1.150

459

210

370

111

4. Tổ hợp xét tuyển:

TT

Tên ngành đào tạo/

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành

Mã      tổ hợp

Ghi chú

1

Luật

1.1

Luật

7380101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

Xét điểm theo từng

tổ hợp

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

D03

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

D78

Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH

D82

1.2

Luật chất lượng cao

7380101CLC

– Xét điểm theo tổ hợp;

– Điều kiện ngoại ngữ: Thí sinh đạt 1 trong các tiêu chí sau: a) Điểm thi THPT môn Tiếng Anh tối thiểu đạt 5.0/10;  b) Kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) bậc THPT đạt tối thiểu 7.0 điểm hoặc c) thí sinh có chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh (IELTS, TOFEL) đáp ứng điều kiện được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định.

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

D78

2

Luật Kinh doanh

7380110

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Xét điểm theo ngành

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

D03

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

D78

Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH

D82

3

Luật Thương mại quốc tế

7380109

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

Xét điểm theo ngành

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

D78

Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH

D82

– Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu (đối với ngành Luật và Luật Chất lượng cao: xét điểm theo từng tổ hợp, các ngành khác: xét điểm theo ngành);

– Ở phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT, đối với tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ, Trường Đại học Luật chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT;

– Không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ kỳ thi THPT những năm trước để tuyển sinh;

5. Ngưỡng đầu vào

5.1. Xét tuyển thí sinh theo kết quả thi THPT năm 2024: Trường sẽ có thông báo cụ thể trên website của Trường.

5.2. Chương trình đào tạo chất lượng cao.

Đáp ứng ngưỡng đầu vào của CTĐT chất lượng cao và đáp ứng điều kiện ngoại ngữ (Tiếng Anh), thí sinh đạt một trong các tiêu chí sau: a) Điểm thi THPT môn Tiếng Anh tối thiểu đạt 5.0/10; b) Kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) bậc THPT đạt tối thiểu 7.0 điểm hoặc c) Có chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh (IELTS/ TOFEL) đáp ứng điều kiện được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định. Phương thức 5 không yêu cầu điều kiện ngoại ngữ nói trên khi đăng ký xét tuyển vào Chất lượng cao.

5.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức:

Đạt tối thiểu 80/150 điểm;

5.4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức:

Đạt tối thiểu 750/1200 điểm;

5.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge Anh (A-Level):

Có kết quả 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo quy định tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển;

5.6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi SAT :

Đạt tối thiểu 1100/1600 điểm. Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).

5.7. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT

(American College Testing) đạt tối thiểu 22/36 điểm;

5.8. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với xét tuyển kết hợp:

– Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS: từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác (theo quy định của ĐHQGHN) và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 14 điểm trong kỳ thi THPT năm 2024 (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn).

* Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng nhận kết quả thi ĐGNL phải còn hạn sử dụng tính đến ngày ĐKXT (thời hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày dự thi).

6. Tổ chức tuyển sinh:

Dự kiến thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với các phương thức xét tuyển 2, 3, 4, 5, 6 và 8: từ ngày 17/5/2024 đến 17h00 ngày 19/6/2024 (hình thức: nộp hồ sơ trực tuyến kết hợp nộp hồ sơ bản giấy chuyển phát nhanh qua bưu điện).

Thời gian, hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, các điều kiện xét tuyển theo quy định chung của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Luật. Chi tiết thí sinh thực hiện theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 và Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo phương thức khác vào Trường Đại học Luật, ĐHQGHN năm 2024 tại website của Trường http://law.vnu.edu.vn

Xem thêm:

Phương án tuyển sinh Đại học Hàng hải Việt Nam 2024

Đại học Công nghệ Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn học bạ kết hợp 2024 – Đợt 1

Đại học Nông Lâm TPHCM công bố điểm sàn đánh giá năng lực 2024

 

Trả lời