Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 2024

  • Phạm Nam

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2024 tuyển sinh theo 3 phương thức, trong đó trường dành 50% chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh:

– Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh: Trên cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh:

– Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

– Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.

– Phương thức 3:

+ Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2024 của Đại học quốc gia Hà Nội (dự kiến 50% chỉ tiêu của phương thức 3)

+ Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2024 của Đại học Bách khoa Hà Nội (dự kiến 50% chỉ tiêu của phương thức 3)

4. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến phân bổ)

– Đối với phương thức 1: Từ 50% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

– Đối với phương thức 2: Từ 40% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

– Đối với phương thức 3: Từ 10% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

– Đại học lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, máy tính, công nghệ thông tin, kinh doanh và quản lý: 800 chỉ tiêu.

– Đại học sư phạm kỹ thuật: Nhà trường sẽ thông báo khi được Bộ giao nhiệm vụ.

Chỉ tiêu tuyển sinh theo Ngành/nhóm ngành; theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo, cụ thể:

chi-tieu-dh-su-pham-ky-thuat-nam-dinh-2024
chi-tieu-dh-su-pham-ky-thuat-nam-dinh-2024

chi-tieu-dh-su-pham-ky-thuat-nam-dinh-2024

chi-tieu-dh-su-pham-ky-thuat-nam-dinh-2024

> XEM THÊM: Đại học Hải Phòng công bố đề án tuyển sinh 2024

Review thi đánh giá năng lực HSA đợt 403

Thông tin tuyển sinh Đại học Y Dược – ĐHQG Hà Nội 2024

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

5.1. Đối với phương thức 1

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (dự kiến): Tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển đạt từ 16,00 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên) trong đó không có bài thi/môn thi bị điểm liệt.

5.2. Đối với phương thức 2

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng các điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 16,00 điểm trở lên.

5.3. Đối với phương thức 3

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (dự kiến): Điểm bài thi đạt từ 75 điểm trở lên đối với thí sinh đăng ký dựa vào kết quả thi ĐGNL và từ 50,0 điểm trở lên đối với thí sinh đăng ký dựa vào kết quả thi ĐGTD.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng phương thức có thể được điều chỉnh tại thời điểm xét tuyển để phù hợp với tình hình tuyển sinh thực tế và đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào của Nhà trường.

6. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT; các điều kiện xét tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo…

6.1. Đối với phương thức 1

a) Thời gian ĐKXT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

b) Hình thức ĐKXT

– Xét tuyển đợt 1: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường.

– Xét tuyển bổ sung (dự kiến): Sau khi có kết quả xét trúng tuyển Đợt 1, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể. Thí sinh thực hiện ĐKXT bằng một trong các hình thức sau:

(1) Đăng ký xét tuyển trực tiếp: Thí sinh ĐKXT theo Phiếu ĐKXT của Trường và nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên qua đường bưu điện về Ban Tuyển sinh Nhà trường.

(2) Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Thí sinh truy cập vào website http://nute.edu.vn/ chọn mục “Đăng ký xét tuyển” hoặc truy cập vào trang http://xettuyen.nute.edu.vn/ để thực hiện đăng ký xét tuyển.

*Đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh không phải ĐKXT trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

c) Tiêu chí xét tuyển

Dựa vào Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT=TĐ1 + ĐUT

Trong đó: TDI là tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển, ĐUT là diễm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường.

d) Nguyên tắc xét tuyển

– Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chi tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm bài thi Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

– Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo theo quy định (Xét tuyển bổ sung).

6.2. Đối với phương thức 2

a) Thời gian nhận Hồ sơ ĐKXT:

+ Đợt xét tuyển sớm: Trước 17h ngày 02/7/2024.

+ Đợt xét tuyển theo Kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (Đợt 1): Theo lịch của Bộ GD&ĐT.

+ Các đợt xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): Nhà trường sẽ thông báo sau.

b) Thời gian xét tuyển: Tổ chức xét tuyển nhiều đợt (dự kiến):

– Đợt xét tuyển sớm: Xét tuyển ngày 05/7/2024

– Đợt xét tuyển theo Kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (Đợt 1): Theo lịch của Bộ GD&ĐT.

– Đợt xét tuyển bổ sung (dự kiến): Nhà trường sẽ thông báo sau.

c) Hình thức ĐKXT

– Đợt xét tuyển sớm: Thí sinh thực hiện ĐKXT theo một trong hai cách sau:

(1) Đăng ký xét tuyển trực tiếp: Thí sinh ĐKXT theo Phiếu ĐKXT của Trường và nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên qua đường bưu điện về Ban Tuyển sinh Nhà trường.

(2) Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Thí sinh truy cập vào website http://nute.edu.vn/ chọn mục “Đăng ký xét tuyển” hoặc truy cập vào trang http://xettuyen.nute.edu.vn/ để thực hiện đăng ký xét tuyển.

* Bên cạnh việc đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến nêu trên, thí sinh tiếp tục đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia trong thời gian quy định của Bộ GD&ĐT; lựa chọn nguyện vọng cao nhất (NV1) đối với ngành học thí sinh đã ĐKXT.

– Đợt xét tuyển theo Kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (Đợt 1): Trong khoảng thời gian quy định của Bộ GD&ĐT thí sinh đăng ký ngành học, thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi xét tuyển, tổ hợp xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh không bị hạn chế số lượng nguyện vọng, tuy nhiên trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

– Đợt xét tuyển bổ sung:

Thí sinh thực hiện DKXT theo một trong hai cách sau:

(1) Đăng ký xét tuyển trực tiếp: Thí sinh ĐKXT theo Phiếu ĐKXT của Trường và nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên qua dường bưu điện về Ban Tuyển sinh Nhà trường.

(2) Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Thí sinh truy cập vào website http://nute.edu.vn chọn mục “Đăng ký xét tuyển” hoặc truy cập vào trang http://xettuyen.nute.edu.vn/ để thực hiện đăng ký xét tuyển.

* Đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh không phải ĐKXT trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

d) Tiêu chí xét tuyển

Dựa vào Điểm xét tuyển được xác định như sau: ĐXT = TĐ2 +ĐUT

Trong đó:

+TĐ2 là tổng các điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển.

+ ĐUT là diễm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường.

e) Nguyên tắc xét tuyển

– Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm môn Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

– Trường hợp xét tuyển vẫn còn chi tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo theo quy định (Xét tuyển bổ sung)

6.3. Đối với phương thức 3

a) Thời gian nhận Hồ sơ ĐKXT:

+ Đợt xét tuyển sớm: Trước 17h ngày 02/7/2024.

+ Đợt xét tuyển theo Kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (Đợt 1): Theo lịch của Bộ GD&ĐT.

+ Các đợt xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): Nhà trường sẽ thông báo sau.

b) Thời gian xét tuyển: Tổ chức xét tuyển nhiều dợt (dự kiến):

– Đợt xét tuyển sớm: Xét tuyển ngày 05/7/2024

– Đợt xét tuyển theo Kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (Đợt 1): Theo lịch của Bộ GD&ĐT.

– Đợt xét tuyển bổ sung (dự kiến): Nhà trường sẽ thông báo sau.

c) Hình thức ĐKXT

– Đợt xét tuyển sớm:

Thí sinh thực hiện ĐKXT theo một trong hai cách sau:

(1) Đăng ký xét tuyển trực tiếp: Thí sinh ĐKXT theo Phiếu ĐKXT của Trường và nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên qua đường bưu điện về Ban Tuyển sinh Nhà trường.

(2) Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Thí sinh truy cập vào website http://nute.edu.vn/ chọn mục “Đăng ký xét tuyển” hoặc truy cập vào trang http://xettuyen.nute.edu.vn/ để thực hiện đăng ký xét tuyển.

* Bên cạnh việc đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến nêu trên, thí sinh tiếp tục đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia trong thời gian quy định của Bộ GD&ĐT; lựa chọn nguyện vọng cao nhất đối với ngành học thí sinh đã ĐKXT.

– Đợt xét tuyển theo Kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (Đợt 1): Trong khoảng thời gian quy định của Bộ GD&ĐT thí sinh đăng ký ngành học, thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi xét tuyển, tổ hợp xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh không bị hạn chế số lượng nguyện vọng, tuy nhiên trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

– Đợt xét tuyển bổ sung:

Thí sinh thực hiện ĐKXT theo một trong hai cách sau:

(1) Đăng ký xét tuyển trực tiếp: Thi sinh ĐKXT theo Phiếu ĐKXT của Trường và nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên qua đường bưu điện về Ban Tuyển sinh Nhà trường.

(2) Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Thí sinh truy cập vào website http://nute.edu.vn chọn mục “Đăng ký xét tuyển” hoặc truy cập vào trang http://xettuyen.nute.edu.vn/ để thực hiện đăng ký xét tuyển.

* Đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh không phải ĐKXT trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

d) Tiêu chí xét tuyển

– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức: Điểm xét tuyển (ĐXT) như sau:

ĐXT = ĐĐGNL + (ĐUT x 5)

Trong đó: ĐĐGNL là điểm bài thi ĐGNL; ĐUT là điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường.

– Đối với thí sinh dăng ký xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức: Điểm xét tuyển (ĐXT) như sau:

ĐXT = ĐĐGTD + (ĐUT x 10:3)

Trong đó: ĐĐGTD là điểm bài thi ĐGTD; ĐUT là điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường.

e) Nguyên tắc xét tuyển:

– Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng dầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm phần thi Tư duy định lượng hoặc điểm phần thi Tư duy toán học. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

– Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trưởng tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo theo quy định.

Trả lời