Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Kiên Giang 2024

  • Phạm Nam

Sở GD Kiên Giang công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT, DTNT, chuyên Huỳnh Mẫn Đạt năm học 2024 – 2025 cụ thể như sau:

+ Xét tuyển: Với các đơn vị còn lại.

–   Các trường ngoài công lập: Tự quyết định phương thức tuyển sinh.

2. Đối tượng, chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

–    Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THCS trong độ tuổi qui định đều được tham gia dự tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.

–   Chỉ tiêu: Các trường trên cùng địa bàn huyện, thành phố tham mưu cấp quản lý chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 không vượt quá 71% số học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn huyện, thành phố. Đối với các trường tại thành phố Phú Quốc tuyển sinh lớp 10 không vượt quá 73% số học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố. Riêng trường Phổ thông DTNT THPT Kiên Giang tuyển 4 lớp 10, với 140 học sinh và qui mô toàn trường là 420 học sinh.

Hiệu trưởng căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường, tham mưu UBND huyện, thành phố xác chỉ tiêu nhằm đảm bảo tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS theo qui định, báo cáo Sở GDĐT quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh.

–   Địa bàn tuyển sinh:

+ Trường Phổ thông DTNT THPT Kiên Giang: Địa bàn tuyển sinh thực hiện theo đúng qui định đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, ưu tiên tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS trường phổ thông DTNT THCS trong tỉnh.

+ Trường THPT Nguyễn Trung Trực: Tuyển sinh đối với học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường trên địa bàn thành phố Rạch Giá và học sinh đang học hoặc thường trú tại các xã Mỹ Lâm và Mỹ Phước, huyện Hòn Đất.

+ Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn: Tuyển sinh đối với học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường trên địa bàn thành phố Rạch Giá và học sinh đang học hoặc thường trú tại các xã: Vĩnh Hòa Hiệp, Giục Tượng, Thạnh Lộc của huyện Châu Thành.

+ Trường THPT Ngô Sĩ Liên: Tuyển sinh đối với học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường trên địa bàn thành phố Rạch Giá và học sinh đang học hoặc thường trú tại các xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp; Thạnh Lộc huyện Châu Thành.

+ Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt: Tuyển sinh đối với học sinh tốt nghiệp THCS trong toàn tỉnh.

+ Các trường trên địa bàn huyện, thành phố ngoài thành phố Rạch Giá: Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường và qui mô dân số trên địa bàn, tham mưu UBND huyện/thành phố phân bố địa bàn tuyển sinh cho các trường trên địa bàn sao cho phù hợp nhất.

3. Chế độ ưu tiên và tuyển thẳng:

* Chế độ ưu tiên:

– Thực hiện theo Điều 7, Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT. Cụ thể như sau:

+ Nhóm đối tượng 1: Cộng 2 điểm;

+ Nhóm đối tượng 2: Cộng 1,5 điểm;

+ Nhóm đối tượng 3: Cộng 1 điểm.

* Chế độ tuyển thẳng:

Tuyển thẳng vào lớp 10 THPT học sinh đã tốt nghiệp THCS thuộc các đối tượng sau đây:

+ Học sinh trường phổ thông DTNT THCS, học sinh là người dân tộc rất ít người được tuyển thẳng vào các trường có cấp THPT trên địa bàn huyện/thành phố hoặc các trường có cấp THPT gần nơi học sinh thường trú (trừ các trường trên địa bàn thành phố Rạch Giá);

+ Học sinh khuyết tật;

+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học THCS và THPT.

Học sinh chỉ được xét tuyển thẳng khi nộp đầy đủ hồ sơ tuyển thẳng trước kỳ thi tuyển sinh 10 ngày. Trường hợp thí sinh có tham gia kỳ thi tuyển sinh thì không được dùng chế độ tuyển thẳng.

II. Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

1. Phương thức tuyển sinh:

Bằng hình thức thi tuyển. Sở GDĐT sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên riêng. Sau khi công bố kết quả tuyển sinh lớp 10 chuyên, Sở GDĐT tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT đối với các trường còn lại.

2. Đối tượng, chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

–    Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THCS trong độ tuổi qui định đều được tham gia dự tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên.

–   Chỉ tiêu tuyển: 11 lớp với 385 học sinh.

+ Môn Toán học và môn Tiếng Anh: mỗi môn học có 02 lớp chuyên.

+ Các môn học Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí: Mỗi môn học có 01 lớp chuyên.

–   Địa bàn tuyển sinh: Trong toàn tỉnh.

3. Về Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh và phương thức xét nguyện vọng

Học sinh đăng ký thi chuyên có 02 nguyện vọng với 02 môn chuyên khác nhau. Nếu trúng tuyển môn chuyên 1 thì không xét môn chuyên 2; nếu không trúng tuyển môn chuyên 1 thì tiếp tục xét môn chuyên 2. Thời gian và điểm xét trúng tuyển của môn chuyên 1 và chuyên 2 là như nhau. Thời gian thi của môn chuyên 1 và môn chuyên 2 được bố trí khác nhau.

+ Môn chuyên 1 gồm các môn: Toán, tiếng Anh, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn.

+ Môn chuyên 2 gồm các môn: Tin học, Lịch sử, Địa lí, Vật lí.

III. Tổ chức thi tuyển

1. Môn thi:

–   Thi tuyển lớp 10 THPT gồm 02 bài thi: Bài thi môn Toán và bài thi môn Ngữ văn.

– Tuyển sinh các lớp chuyên gồm 03 bài thi: Bài thi môn Toán, bài thi môn Ngữ văn và bài thi môn chuyên.

2. Nội dung, hình thức bài thi:

–   Nội dung đề thi nằm trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GDĐT ban hành, chủ yếu trong chương trình lớp 9.

–   Bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận.

–   Bài thi môn Toán theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan.

–   Bài thi môn chuyên theo hình thức tự luận hoặc kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan.

–   Các bài thi tuyển sinh do hội đồng ra đề thi của Sở GDĐT thực hiện theo qui định.

–   Nội dung, ma trận đề thi môn chuyên do trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt xây dựng và đề xuất.

3. Thời gian làm bài thi:

Bài thi môn Toán, môn Ngữ văn: 120 phút. Bài thi môn chuyên: 150 phút.

4. Hệ số điểm bài thi:

–    Đối với tuyển sinh lớp 10 THPT: Điểm các bài thi được tính hệ số 1 (một);

–   Đối với tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên: Điểm các bài thi không chuyên được tính hệ số 1 (một); điểm bài thi môn chuyên được tính hệ số 2 (hai).

5. Nguyên tắc xét tuyển:

–   Đối với xét tuyển vào lớp 10 THPT chuyên:

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển đủ các bài thi qui định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và từng bài thi có điểm lớn hơn 2 (hai); có đăng ký nguyện vọng qua hệ thống tuyển sinh.

–   Đối với xét tuyển vào lớp 10 THPT và lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú:

+ Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển đủ các bài thi quy định; không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh; từng bài thi có điểm lớn hơn 1 (một) đối với thi lớp 10 THPT công lập; lớn hơn 0 (không) đối với học sinh thuộc vùng tuyển sinh của trường DTNT THPT; có đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào trường qua hệ thống tuyển sinh (nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2).

+ Căn cứ số lượng học sinh tốt nghiệp THCS trong địa bàn tuyển sinh, các trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tỷ lệ học sinh trúng tuyển theo từng nguyện vọng, đảm bảo có tỷ lệ dự phòng cho học sinh thi điểm cao nhưng không trúng tuyển nguyện vọng 1 được tham gia xét tuyển nguyện vọng khác (nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống). Đối với trường thuộc địa bàn có đông đồng bào dân tộc cần xác định chỉ tiêu dự phòng cho học sinh của các trường dân tộc nội trú THCS tuyển sinh nguyện vọng 2.

+ Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT, THPT Nguyễn Trung Trực, THPT Nguyễn Hùng Sơn, THCS và THPT Võ Văn Kiệt: Chỉ xét tuyển sinh đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1; không xét tuyển nguyện vọng 2.

+ Trường THPT Ngô Sĩ Liên: Tuyển nguyện vọng 1 không quá 70% số học sinh tốt nghiệp THCS địa bàn qui định; tuyển nguyện vọng 2 đối với số chỉ tiêu còn lại.

–    Điểm trúng tuyển nguyện vọng sau phải cao hơn điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 của trường đó 01 điểm và được lấy từ cao xuống thấp theo số lượng tuyển sinh được phê duyệt.

–   Không sử dụng kết quả trong kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên và kết quả trong các kỳ thi tuyển sinh của tỉnh khác làm kết quả xét tuyển vào lớp 10 THPT của các trường công lập.

–   Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, các nguyện vọng dự tuyển của thí sinh trên hệ thống, nhà trường thành lập hội đồng xét tuyển và công bố kết quả học sinh trúng tuyển các nguyện vọng (NV1, NV2) cùng lúc sau khi có văn bản phê duyệt kết quả của Sở GDĐT.

6. Quy trình tuyển sinh:

Quy trình tuyển sinh được thực hiện qua phần mềm tuyển sinh.

B1: Học sinh đăng ký dự thi qua phần mềm;

B2: Hiệu trưởng trường có cấp THCS (có học sinh đăng ký tuyển sinh) chịu trách nhiệm về dữ liệu đăng ký tuyển sinh của học sinh trường mình.

B3: Trường có cấp THPT xuất dữ liệu, niêm yết danh sách học sinh dự thi, in giấy báo dự thi, phát cho học sinh trước ngày thi ít nhất 02 (hai) ngày (giấy báo dự thi có thể hiện rõ các nguyện vọng học sinh đăng ký).

B4: Tổ chức thi tuyển, trong trường hợp học sinh phát hiện có sai sót trong quá trình đăng ký dự thi, các đơn vị có điểm thi ghi nhận, báo cáo bằng văn bản về Sở GDĐT để xử lý.

B5: Các trường tổ chức chấm thi, báo cáo kết quả chấm thi về Sở GDĐT, cập nhật điểm lên phần mềm tuyển sinh.

B6: Sở GDĐT công bố điểm thi của từng học sinh qua phần mềm (Không công bố kết quả đậu, rớt); đồng thời trường có học sinh dự thi niêm yết công bố phổ điểm thi từ cao xuống thấp kèm chỉ tiêu tuyển sinh của trường (không công bố thông tin cá nhân học sinh) để học sinh làm căn cứ phúc khảo bài thi.

B7: Căn cứ kết quả phần làm bài và điểm bài thi được công bố, học sinh nộp đơn yêu cầu phúc khảo bài thi (nếu có). Các trường tổ chức phúc khảo bài thi theo yêu cầu của học sinh. Sau khi có kết quả phúc khảo, các trường nhập điểm phúc khảo bài thi vào phần mềm tuyển sinh.

B8: Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh tổ chức xét tuyển; trả kết quả học sinh không trúng tuyển vào trường phổ thông DTNT tỉnh theo nguyện vọng 2 của học sinh trước khi các trường khác xét tuyển.

B9: Các trường tổ chức xét tuyển theo chỉ tiêu được giao. (Các nguyện vọng 1, 2 được thực hiện cùng lúc theo qui định về điểm lệch giữa các nguyện vọng).

B10: Các đơn vị thông báo kết quả trúng tuyển và thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ học sinh.

–   Trường hợp học sinh trúng tuyển mà không nộp hồ sơ đúng quy định, các trường hủy kết quả trúng tuyển và trình xét bổ sung học sinh khác vào theo số chỉ tiêu đã được giao.

–   Đối với tuyển sinh trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, quy trình tuyển sinh được thực hiện qua các bước B1, B2, B3, B4 như trên. Việc tổ chức chấm thi, công bố kết quả, tổ chức phúc khảo bài thi do Sở GDĐT tổ chức thực hiện.

7. Thời gian thi tuyển sinh:

Tổ chức thi tuyển sinh vào tháng 6 năm 2024.

Xem thêm:

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Bạc Liêu năm 2024

Đã có điểm thi vào lớp 10 Cao Bằng 2024

Bộ GD công bố cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2025

Trả lời