Cao đẳng Nội vụ Hà Nội (Thuộc Đại học Nội vụ Hà Nội)
Cao đẳng Nội vụ Hà Nội (Thuộc Đại học Nội vụ Hà Nội)

Cao đẳng Nội vụ Hà Nội (Thuộc Đại học Nội vụ Hà Nội) ()

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (tiếng Anh: Hanoi University of Home Affairs) là trường đại học hệ công lập được thành lập năm 1971 trực thuộc Bộ Nội vụ và được đổi tên vào ngày 14 tháng 11 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.

Ngày 15 tháng 09 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ và quyết định Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc Gia[2]. Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ ngừng tuyển sinh các trình độ đại học, sau đại học và văn bằng 2 với tên gọi này; đến ngày 01 tháng 01 năm 2023, trường sẽ tuyển sinh trở lại các trình độ đại học, sau đại học và văn bằng 2 trở lại với một tên gọi mới là Học viện Hành chính Quốc Gia.

Thông tin tuyển sinh 2024 (dự kiến).

1. Thời gian tuyển sinh

  • Tuyển sinh nhiều đợt trong năm.

2. Hồ sơ xét tuyển

3. Đối tượng tuyển sinh

  • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

4. Phạm vi tuyển sinh

  • Tuyển sinh trên toàn quốc.

5. Phương thức tuyển sinh

  • Xét học bạ THPT.
  • Xét điểm thi THPT QG.
Điểm chuẩn Cao đẳng Nội vụ Hà Nội (Thuộc Đại học Nội vụ Hà Nội) các năm gần đây.
  • Trường sẽ xác định điểm trúng tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh của trường.
Danh sách các ngành đào tạo
Ngành Mã ngành Năm 2018
Chỉ tiêu Điểm trúng tuyển
Lưu trữ 6320303 40 11 (C00)

9 (D01)

11 (C03)

11 (C19)

Quản lý văn hóa 6340436 40 11 (C00)

9 (D01)

12 (C20)

9 (D15)

Dịch vụ pháp lý 6380201 40 9 (A00)

11 (C00)

9 (A01)

9 (D01)

 

Học phí của Cao đẳng Nội vụ Hà Nội (Thuộc Đại học Nội vụ Hà Nội)

Đang cập nhật.

[wp-review]

Trả lời