Đại học Phạm Văn Đồng

Trường Đại học Phạm Văn Đồng là một trường đại học công lập đa ngành tại Thành phố Quảng Ngãi, trường đã được hệ thống Đại học Đà Nẵng kiểm định và đảm bảo về chất lượng đào tạo của trường.[1] Trường hiện trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng được thành lập theo quyết định số 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 7 tháng 9 năm 2007 trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng cộng đồng Quảng Ngãi.

 

Thông tin tuyển sinh 2024 (dự kiến).

1. Thời gian xét tuyển

1.1. Đợt chính thức

Phương thức xét tuyển Thời gian đăng ký xét tuyển Thời gian xét tuyển (Dự kiến)
Phương thức 1 Xét theo lịch chung của Bộ GD&ĐT Xét theo lịch chung của Bộ GD&ĐT
Phương thức 2
Phương thức 3
Phương thức 4

2. Đối tượng tuyển sinh

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Phạm vi tuyển sinh

 • Tuyển sinh trong cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

* Đối với phương thức xét tuyển: Chỉ áp dụng đối với bậc Đại học. Thực hiện tuyển sinh theo 4 phương án sau:

 • Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT năm 2023 (tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn xét )
 • Phương án 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT (điểm tổng kết 3 môn học của lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển)
 • Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2023
 • Phương án 4: Xét tuyển thẳng theo điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của trường Đại học Phạm Văn Đồng.

* Đối với phương thức thi tuyển kết hợp xét tuyển: Chỉ áp dụng đối ngành Giáo dục Mầm non, bậc cao đẳng. Thực hiện tuyển sinh theo 2 phương án sau:

 • Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT năm 2023 (môn Toán + Văn) và kết quả của Kỳ thi tuyển sinh môn Năng khiếu xét tuyển cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023. 4
 • Phương án 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT (điểm môn Toán + Văn của lớp 12) kết quả của Kỳ thi tuyển sinh môn Năng khiếu xét tuyển cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023.

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

* Bậc đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên

 • Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
 • Xét tuyển theo Phương án 4: Xét tuyển thẳng theo điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của trường Đại học Phạm Văn Đồng.

* Bậc đại học không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên

 • Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn (theo tổ hợp môn xét tuyển) của kết quả thi THPT năm 2023 cộng với điểm ưu tiên phải đạt từ 15 điểm trở lên.
 • Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm tổng kết 3 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của lớp 12 phải đạt từ 15 điểm trở lên.
 • Xét theo Phương án 3: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM phải đạt 600 điểm trở lên.
 • Xét tuyển theo Phương án 4: Xét tuyển thẳng theo điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của trường Đại học Phạm Văn Đồng.

* Bậc cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non

 • Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm môn Toán + Văn + điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm và đã tốt nghiệp THPT nếu sử dụng kết quả học tập của trung cấp sư phạm để xét tuyển vào ngành CĐ Giáo dục Mầm non thì phải có điểm trung bình toàn khóa đạt từ 6,5 điểm trở lên.

* Đối với lưu học sinh CHDCND Lào

 • Căn cứ vào quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào, kết quả học tập THPT kết hợp với kết quả kiểm tra Tiếng Việt, Hiệu trưởng xem xét quyết định trúng tuyển nhập học
Điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng các năm gần đây.

Ngành

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Thi THPT Quốc gia Học bạ Xét theo KQ thi THPT Xét theo học bạ Xét theo KQ thi THPT Xét theo KQ thi THPT Xét theo học bạ
Hệ đại học          
Sư phạm Tin học 18,5 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi 19 19 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
Sư phạm Vật lý 18,5 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi 19 19 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
Sư phạm Ngữ văn 18 18,5 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi 19 19 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
Sư phạm Tiếng Anh 18 24 18,5 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi 19 19 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
Sư phạm Toán học     19 19 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
Giáo dục Tiểu học     19 19,5 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi
Sinh học ứng dụng 13 15 15 15 15 15 15
Công nghệ thông tin 13 16 15 15 15 15 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 13 16 15 15 15 15 15
Kỹ thuật cơ – điện tử 13 16 15 15 15 15 15
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 13 15 15 15
Kinh tế phát triển 13 15 15 15 15 15 15
Ngôn ngữ Anh 13 16 15 15 15
Thương mại điện tử     15 15 15
Quản trị kinh doanh     15 15 15 15 15
Du lịch     15 15 15
Hệ cao đẳng          
Giáo dục Mầm non 16 18 16,5 Học lực lớp 12 xếp loại khá 17,34 17 Học lực lớp 12 xếp loại khá
Danh sách các ngành đào tạo

 

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức xét tuyển
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ lớp 12 Xét điểm ĐGNL Xét tuyển thẳng
1 Đại học 7140210 Sư phạm Tin học 15 x x
2 Đại học 7140211 Sư phạm Vật lý 15 x x
3 Đại học 7140217 Sư phạm Ngữ văn 25 x x
4 Đại học 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 25 x x
5 Đại học 7140209 Sư phạm Toán học 20 x x
6 Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học 108 x x
7 Đại học 7480201 Công nghệ Thông tin 80 x x x x
8 Đại học 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 100 x x x x
9 Đại học 7520114 Kỹ thuật Cơ – Điện tử 100 x x x
10 Đại học 7310105 Kinh tế phát triển 80
11 Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 100 x x x
12 Cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non 83 x x

Bảng tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn Môn 1 Môn 2 Môn 3
A00 Toán Vật lý Hóa học
A01 Toán Vật lý Tiếng Anh
B00 Toán Hóa học Sinh học
C00 Ngữ văn Lịch sử Địa lý
D01 Ngữ văn Toán Tiếng Anh
D72 Ngữ văn Khoa học tự nhiên Tiếng Anh
D78 Ngữ văn Khoa học xã hội Tiếng Anh
D90 Toán Khoa học tự nhiên Tiếng Anh
D96 Toán Khoa học xã hội Tiếng Anh
M00 Ngữ văn Toán
Năng khiếu giáo dục mầm non (Đọc,kể diễn cảm và hát)
Học phí của Đại học Phạm Văn Đồng

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm. Cụ thể:

Bậc/Nhóm ngành Mức thu học phí theo tín chỉ
Khóa 2018 -2023 Khóa 2019 – 2024 Khóa 2020 – 2025 Khóa 2021 – 2026 Khóa 2022 – 2027
1. Bậc Cao đẳng
Giáo dục mầm non 300 350
2. Bậc đại học
Khối ngành 1: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên (Bao gồm các ngành: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiểu học, Sư
phạm Toán)
360 420
Khối ngành 3: Kinh doanh và quản lý, pháp luật (Ngành Quản trị Kinh doanh) 370 390 390 420
Khối ngành 4: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên (Ngành Sinh học ứng dụng) 450 450
Khối ngành 5: Toán, Thống kê máy tính, Công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và
xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y (Bao gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện tử)
420 420 430 430 490
Khối ngành 7: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường (Bao gồm các ngành: Ngôn ngữ Anh, Kinh tế phát triển, Du lịch) 270 340 380 440
[wp-review]

Trả lời