Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh là một trường đại học chuyên ngành kinh tế lâu đời có tiền thân là trường Trung học Tài chính Kế toán I được thành lập từ năm 1965. Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính.

Lịch sử

Trường được thành lập dựa trên cơ sở trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị Kinh doanh cũng trực thuộc Bộ Tài chính, được thành lập ngày 21 tháng 11 năm 2012 trên cơ sở tổ chức lại hai trường: Cao đẳng Tài chính Kế toán I và Cao đẳng Bán công Quản trị Kinh doanh thuộc Bộ Tài chính.

Trường Trung học Tài chính Kế toán I

Năm 1965: Thành lập trường Trung học Tài chính Kế toán I.

Ngày 03/07/2003: trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Tài chính Kế toán theo quyết định số 3539/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng bán công Quản trị Kinh doanh

Năm 1967: Thành lập Trường Vật giá Trung ương.

Năm 1994: Đổi tên thành trường Trung học Quản trị Kinh doanh.

Năm 1996: Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng bán công Quản trị Kinh doanh.

Thông tin tuyển sinh 2024 (dự kiến).

1. Thời gian xét tuyển

 • Đối với phương thức mã 100, 200, 402: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Đối với phương thức mã 301: Thí sinh đăng ký theo thông báo cụ thể của Trường.
 • Thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và xét tuyển theo kết quả học tập THPT theo quy định chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

2. Đối tượng tuyển sinh

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

4. Phạm vi tuyển sinh

 • Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

5. Phương thức tuyển sinh

5.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng;
 • Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức;
 • Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
 • Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

 • Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục – Đào tạo;
 • Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức;
 • Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023;
 • Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12; hoặc kết quả học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ghi trong học bạ THPT (hoặc tương đương).
Điểm chuẩn Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh các năm gần đây.

Điểm chuẩn của trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh như sau:

Tên ngành Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Xét theo điểm thi THPT QG Xét theo KQ thi THPT Xét theo học bạ Xét theo KQ thi THPT Xét theo học bạ Xét theo KQ thi THPT Xét theo học bạ
Kinh tế 14 14 18 18 15 18
Quản trị kinh doanh 14 14 18 18 15 18
Kinh doanh quốc tế 14 14 18 18 15 18
Tài chính – Ngân hàng 14 14 18 18 15 18
Kế toán 14 14 18 18 15 18
Kiểm toán 14 14 18 18 15 18
Hệ thống thông tin quản lý 14 14 18 18 15 18
Danh sách các ngành đào tạo

STT

Mã ngành

Ngành và chuyên ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển theo mã phương thức

Chỉ tiêu xét tuyển theo mã phương thức

100; 200

402

301

402

100

200

1

7310101

Kinh tế

(Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Kinh tế-Luật)

A00; A01; D01; C04

Q00

2

3

10

35

2

7340101

Quản trị kinh doanh

 (Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị Marketing; Quản trị kinh doanh du lịch)

A00; A01; D01; C04

Q00

2

30

90

138

3

7340120

Kinh doanh quốc tế

(Chuyên ngành: Thương mại quốc tế)

A00; A01; D01; C14

Q00

2

4

24

40

4

7340201

Tài chính-Ngân hàng 

(Chuyên ngành:  Tài chính doanh nghiệp; Thuế; Ngân hàng; Thẩm định giá)

A00; A01; D01;  C14

Q00

2

24

45

114

5

7340301

Kế toán

 (Chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tin)

A00l; A01; D01; C03

Q00

2

40

150

238

6

7340302

Kiểm toán

(Chuyên ngành: Kiểm toán)

A00; A01; D01; C03

Q00

2

3

10

25

7

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

(Chuyên ngành: Công nghệ Thương mại điện tử)

A00; A01; D01; C01

Q00

2

2

5

16

Tổng: 1060

14

106

334

606

Học phí của Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Mức học phí của trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh như sau:

 • Năm học 2023-2024: 408.000 đồng/ tín chỉ (khoảng 7.000.000 đồng/ 1 học kỳ)
[wp-review]

Trả lời