Đại học Tây Bắc

Trường Đại học Tây Bắc (Tay Bac University) là một trường đại học đa ngành cấp vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học của cả vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Ngoài đào tạo, trường đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và chính sách quản lý lớn của Miền Bắc Việt Nam.

Trường được thành lập dựa trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giới thiệu chung

Ngày 30/6/1960, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Nguyễn Văn Huyên đã kí Quyết định số 267/QĐ về việc thành lập Trường Sư phạm cấp II liên tỉnh, trong đó có Trường Sư phạm cấp II đặt tại Khu Tự trị Thái – Mèo. Đến năm 1980 nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng được 2.271 giáo viên (thuộc các hệ 7+2, 7+3, 10+3 và Cao đẳng bồi dưỡng), trong đó có 490 giáo viên người dân tộc thiểu số. Đây là kết quả sự nỗ lực phấn đấu đầy tâm huyết của tập thể Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và giáo sinh Nhà trường.

Đại học Tây Bắc
Đại học Tây Bắc

Đến năm 1981, đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ hành chính và phục vụ cũng được bổ sung đông đảo, nâng tổng số cán bộ, giáo viên, cán bộ Nhà trường lên 252 người.

Ngày 06 tháng 04 năm 1981, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 146/CP, nâng cấp Trường Sư phạm cấp II (10+3) Tây Bắc thành Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc. Từ năm 1981 đến năm 2000 nhà trường đã đào tạo được 4.219 giáo viên có trình độ 10+3 và cao đẳng sư phạm cho sự nghiệp giáo dục các tỉnh Tây Bắc. Với những thành tựu của Nhà trường đạt được trong thời kỳ này đã góp phần tạo cơ sở, nền tảng để Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc vươn lên trở thành trường đại học đa ngành ở khu vực Tây Bắc.

Tính đến năm 2000, Tây Bắc vẫn là địa phương nghèo nhất và có trình độ dân trí thấp nhất cả nước, trong bối cảnh lịch sử đó, ngày 23/3/2001, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 39/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Tây Bắc trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc.

Thông tin tuyển sinh 2024 (dự kiến).

1. Thời gian xét tuyển

 • Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT: Nhận hồ sơ từ 01/4/2022.
 • Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội: Nhận hồ sơ từ 01/4/2022.
 • Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Đợt 1 theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

2. Đối tượng tuyển sinh

 • Thi sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Phạm vi tuyển sinh

 • Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT.
 • Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
 • Đối với ngành Giáo dục mầm non và ngành Giáo dục thể chất thực hiện xét tuyển kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu.

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

a. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT

– Đối với nhóm ngành nông – lâm, kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch: Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt 18.0 trở lên (trong đó điểm môn học là điểm trung bình chung của môn học đó trong 5 học kỳ: kỳ 1 và kỳ 2 lớp 10, kỳ 1 và kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12).

– Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 24.0 trở lên (trong đó điểm môn học là điểm trung bình chung của môn học đó trong năm lớp 12) và học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

b. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội

 • Điểm xét tuyển đạt từ 80 trở lên.

c. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

 • Trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi có kết quả thi.

d. Xét tuyển kết hợp thi tuyển môn năng khiếu

– Xét tuyển căn cứ kết quả học tập tại trường THPT và thi tuyển môn Năng khiếu:

+ Xét tuyển trình độ đại học dựa trên tổ hợp các môn học ở THPT:

* Ngành Giáo dục Mầm non xét tuyển học sinh đã tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên và điểm môn năng khiếu đạt 6,5 trở lên.

* Ngành Giáo dục Thể chất xét tuyển học sinh đã tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên và điểm môn năng khiếu đạt 6,5 trở lên; nếu thí sinh là vận động viên cấp I, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do Trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10) thì điểm trung bình cộng xét tuyển kết quả học tập THPT tối thiểu là 5,0 trở lên.

+ Xét tuyển trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non dựa trên tổ hợp các môn học ở THPT: học sinh đã tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên và điểm môn năng khiếu đạt 6,0 trở .

– Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển môn Năng khiếu: Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc các năm gần đây.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Tây Bắc như sau:

Ngành học Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Xét theo điểm thi THPT QG Xét theo học bạ THPT Xét theo KQ thi THPT Xét theo KQ thi THPT Xét theo học bạ Xét theo KQ thi THPT Xét theo học bạ
Giáo dục Mầm non Tổng điểm 3 môn tổ hợp từ 18 trở lên; trong đó điểm môn thi năng khiếu >= 6,5 – Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

– Điểm trung bình cộng các môn tổ hợp từ 8,0 trở lên

– Điểm môn thi năng khiếu >= 6,5

 

23

(Trong đó điểm thi năng khiếu đạt 6,50 trở lên)

19

(Trong đó điểm thi năng khiếu đạt 6,50 trở lên)

21

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; điểm thi năng khiếu từ 6,5 trở lên)

19

(Trong đó điểm thi năng khiếu đạt 6,50 trở lên)

 

22,50

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; điểm thi năng khiếu đạt 6,50 trở lên)

 

Giáo dục Tiểu học  18 – Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

– Điểm trung bình cộng các môn tổ hợp từ 8,0 trở lên

23,5 26 27,15

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

25,20 22,50

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

 

Giáo dục Chính trị  18 20,5 25 21

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

25,60 26,0

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

 

Giáo dục Thể chất  Tổng điểm 3 môn tổ hợp từ 18 trở lên; trong đó điểm môn thi năng khiếu >= 6,5 – Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên

– Điểm trung bình cộng các môn văn hóa theo tổ hợp từ 6,5 trở lên

– Điểm thi môn năng khiếu >= 6,5

18,5

(Trong đó điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên)

18

(Trong đó điểm thi năng khiếu đạt 6,50 trở lên)

19,5

(Học lực năm lớp 12 loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; điểm thi năng khiếu từ 6,5 trở lên)

(Nếu điểm thi năng khiếu đạt loại Xuất sắc từ 9.0 trở lên theo thang điểm 10 thì điểm trung bình cộng xét tuyể kết học tập THPT tối thiểu là 5,0 trở lên)

18

(Trong đó điểm thi năng khiếu đạt 6,50 trở lên)

 

21,25

(Học lực năm lớp 12 loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5; điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên)

Sư phạm Toán học 18 – Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi

– Điểm trung bình cộng các môn tổ hợp từ 8,0 trở lên

 

 

18,5 19 21

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

22,90 26,0

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

 

Sư phạm Tin học 18 18,5 19 21

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

19,0 22,50

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

 

Sư phạm Vật lý 18 18,5 19 21

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

19,0 22,50

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

 

Sư phạm Hóa học  18 18,5 19 21

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

19,0 22,50

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

 

Sư phạm Sinh học 18 18,5 19 21

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

19,0 22,50

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

 

Sư phạm Ngữ văn 18 18,5 22 21

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

26,30 22,50

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

 

Sư phạm Lịch sử 18 18,5 19 21

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

  22,50

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

 

Sư phạm Địa lý 18 18,5 24,5 21

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

26,10 22,50

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

 

Sư phạm Tiếng Anh 18 18,5 20 21

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

19,0 22,50

(Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên)

 

Quản trị kinh doanh 14 18 14,5 15 18 15,0 18,0
Tài chính – Ngân hàng 14 18 14,5 15 18 15,0 18,0
Kế toán 14 18 14,5 15 18 15,0 18,0
Sinh học ứng dụng 14 18   15 18    
Công nghệ thông tin 14 18 14,5 15 18 15,0 18,0
Chăn nuôi 14 18 14,5 15 18 15,0 18,0
Lâm sinh 14 18 14,5 15 18 15,0 18,0
Nông học 14 18 14,5 15 18 15,0 18,0
Bảo vệ thực vật 14 18   15 18 15,0 18,0
Quản lý tài nguyên rừng 14 18   15 18 15,0 18,0
Quản lý tài nguyên và môi trường 14 18 14,5 15 18 15,0 18,0
Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành 14 18 14,5 15 18 15,0 18,0
Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) Tổng điểm 3 môn tổ hợp từ 16 trở lên; trong đó điểm thi môn năng khiếu >= 6,0 – Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên

– Điểm thi môn năng khiếu >= 6,0

16,5

(Trong đó điểm thi năng khiếu 6,0 trở lên)

17

(Trong đó điểm thi năng khiếu 6,0 trở lên)

19

(Học lực năm lớp 12 loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; điểm thi năng khiếu từ 6,0 trở lên)

21,80

(Trong đó điểm thi năng khiếu 6,0 trở lên)

 

24,15

(Học lực năm lớp 12 loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; điểm thi năng khiếu từ 6,0 trở lên)

Giáo dục Tiểu học (Hệ cao đẳng) 16 Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên          
Danh sách các ngành đào tạo
Tên ngành
Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

 

 

Chỉ tiêu 

Hệ đại học
Giáo dục Mầm non 7140201 M00; M05; M07; M13 x
Giáo dục Tiểu học 7140202 A00; A01; C00; D01 x
Giáo dục Chính trị 7140205 C00; D01; C19; C20 x
Giáo dục Thể chất 7140206 T00; T03; T04; T05 x
Sư phạm Toán học 7140209 A00; A01; D01; A02 x
Sư phạm Tin học 7140210 A00; A01; D01; A02 x
Sư phạm Vật lý 7140211 A00; A01; A02; A04 x
Sư phạm Hóa học 7140212 A00; B00; A11; D07 x
Sư phạm Sinh học 7140213 B00; A02; D08; B03 x
Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00; D01; C19; D14 x
Sư phạm Lịch sử 7140218 C00; C19; D14; C03 x
Sư phạm Địa lý 7140219 D10; D15; C00; C20 x
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01; A01; D14; D15 x
Quản trị kinh doanh 7340101 A00; A01; A02; D01 x
Kế toán 7340301 A00; A01; A02; D01 x
Công nghệ thông tin 7480201 A00; A01; A02; D01 x
Chăn nuôi 7620105 D08; B00; A02; B04 x
Lâm sinh 7620205 D08; B00; A02; B04 x
Nông học 7620109 D08; B00; A02; B04 x
Quản lý tài nguyên rừng 7620211 D08; B00; A02; B04 x
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00; A01; A02; B00 x
Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00; A01; C00; D01 x
Tài chính – ngân hàng 7340201 A00; A01; A02; D01 x
Sinh học ứng dụng 7420203 B00; A02; D08; B03 x
Bảo vệ thực vật 7620112 D08; B00; A02; B04 x
Hệ cao đẳng
Giáo dục Mầm non 51140201 M00; M05; M07; M13 x
Học phí của Đại học Tây Bắc

Mức học phí trường Đại học Tây Bắc như sau:

Nhóm ngành
Năm học
2019-2020 2020-2021
Khoa học xã hội, kinh tế, nông lâm 260.000đ/tín chỉ 290.000đ/tín chỉ
Khoa học tự nhiên, công nghệ 310.000đ/tín chỉ 345.000đ/tín chỉ
[wp-review]