Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là đơn vị tài chính cấp I; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, trung, cao cấp, công chức hành chính, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp nhà nước, cán bộ khoa học chính trị và hành chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học Lý luận Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu về các khoa học chính trị.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Ho Chi Minh National Academy of Politics (viết tắt là HCMA).

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tên gọi qua các thời kỳ

 • Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc (1949 – 1962);
 • Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương (1962- 1975);
 • Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc (1975 – 1986);
 • Học viện Khoa học Xã hội Nguyễn Ái Quốc, gọi tắt là Học viện Nguyễn Ái Quốc (1986 – 1993);
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1993 – 2007);[2]
 • Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2007 – 2013)
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2014 – nay).

Cựu Giám đốc

 • Lê Văn Lương, cố Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện trong những năm 1949 – 1956.
 • Trường Chinh, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Cộng sản Việt Nam; Giám đốc trong những năm 1956 – 1957 và 1961 – 1966.
 • Lê Đức Thọ, cố Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện trong những năm 1958 – 1960 và từ 1967 – 1968.
 • Tố Hữu, cố Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị (sau là Ủy viên Bộ Chính trị), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương; Giám đốc Học viện trong những năm 1969 – 1979.
 • Chu Huy Mân, cố Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện 1979-1980.
 • Nguyễn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện trong những năm 1980 – 1982.
 • GS.TS. NGND. Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Giám đốc Học viện trong những năm 1982 – 2001.
 • PGS.TS.Trần Đình Hoan, cố Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện từ năm 2001 đến tháng 4/2004.
 • PGS.TS.NGƯT. Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện từ tháng
 • 4/2004 đến tháng 4/2006.
 • GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện từ tháng 6/2006 đến tháng 3/2011.
 • GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Giám đốc Học viện từ tháng 3/2011 đến 2016.[7]
 • Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XIII), Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy Học viện từ 2016 – nay.

Danh hiệu Tôn vinh

 • Huân chương Sao vàng
 • Huân chương Hồ Chí Minh
 • Huân chương Itxala Hạng Nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 • Anh hùng Lao động

Có thể bạn quan tâm: Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (KTS)

 

Thông tin tuyển sinh 2024 (dự kiến).
Điểm chuẩn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh các năm gần đây.
Danh sách các ngành đào tạo
Học phí của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
[wp-review]