Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía Nam)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Posts and Telecommunications Institute of Technology) là một tổ chức Nghiên cứu – Giáo dục Đào tạo với thế mạnh về Nghiên cứu và đào tạo Đại học, sau Đại học trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông, xếp hạng thứ 17 các đại học hàng đầu Việt Nam.Học viện là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trường được thành lập năm 1953 với tên gọi trường Đại học Bưu điện – Vô tuyến điện. Ngày 11 tháng 7 năm 1997, sau khi hợp nhất bốn đơn vị: Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Viện Kinh tế Bưu điện, Trung tâm Đào tạo Bưu chính – Viễn thông 1 và Trung tâm Đào tạo Bưu chính – Viễn thông 2, trường đổi tên thành Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.[2]

Lịch sử hình thành

 • Ngày 07 tháng 09 năm 1953: Thành lập Trường Đại học Bưu điện – Vô tuyến điện và trải qua nhiều lần đổi tên: Đại học Kỹ thuật Thông tin Liên lạc, Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông.
 • Ngày 17 tháng 09 năm 1966: Thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện RIPT.
 • Ngày 08 tháng 04 năm 1975: Thành lập Viện Kinh tế Bưu điện ERIPT.
 • Ngày 28 tháng 05 năm 1988: Thành lập Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2 (PTTC2).
 • Ngày 11 tháng 07 năm 1997: Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dựa trên sự hợp nhất của bốn đơn vị: Trung tâm Đào Tạo Bưu chính Viễn thông 1 và 2, Viện Kỹ thuật Bưu điện và
 • Viện Kinh Tế Bưu điện, trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
 • Ngày 17 tháng 09 năm 1997: Công bố Quyết định thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
 • Ngày 22 tháng 03 năm 1999: Thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin, sau đổi tên là Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông (CDIT).
 • Ngày 01 tháng 07 năm 2014: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được điều chuyển từ Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) về Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.
 • Ngày 04 tháng 02 năm 2016: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được chấp thuận bởi Thủ tướng Chính phủ trở thành trường Đại học tự chủ tài chính.
Thông tin tuyển sinh 2024 (dự kiến).

1. Thời gian tuyển sinh

* Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

 • Theo quy định và theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 • Theo lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Phương thức xét tuyển kết hợp và xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy

 • Từ 15/04/2023 đến hết 30/05/2023

2. Đối tượng tuyển sinh

 • Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT thì phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT);
 • Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

3. Phạm vi tuyển sinh

 • Tuyển sinh trên cả nước và quốc tế.

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

Năm 2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sử dụng 04 phương thức tuyển sinh như sau:

 • Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Học viện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có thông báo chi tiết riêng);
 • Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023;
 • Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập ở bậc THPT với một trong các loại Chứng chỉ quốc tế hoặc Thành tích cá nhân trong các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi hoặc Thành tích học tập tại các trường THPT chuyên;
 • Xét tuyển dựa vào kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (do các đơn vị: Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức).

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

 • Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT: Học viện sẽ thông báo cụ thể sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023;
 • Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Phương thức xét tuyển kết hợp: thí sinh có kết quả điểm trung bình chung học tập các năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt từ 7,5 đến 8,0 trở lên và có hạnh kiểm Khá trở lên tùy theo từng loại đối tượng
 • Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy:
  • Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2023 từ 80 điểm trở lên.
  • Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2023 từ 700 điểm trở lên.
  • Thí sinh có điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023 từ 60 điểm trở lên
 • Các điều kiện xét tuyển: theo quy định và lịch trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía Nam) các năm gần đây.

Điểm chuẩn của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía nam) như sau:

Ngành đào tạo Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
Kỹ thuật điện tử viễn thông 17 20 22,70 21,0 21,90
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17 20,25 19,30 19,0 18,15
Công nghệ thông tin 22 25,10 25,90 25,85 25,10
An toàn thông tin 20 24,20 25,40 25,05 24,44
Công nghệ đa phương tiện 21 23,80 25,05 24,25 24,05
Quản trị kinh doanh 19,70 23,50 25,00 21,70 22,80
Marketing 21,20 24,60 25,65 24,85 24,10
Kế toán 18 21,70 23,95 22,90 20,00
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa     19,40 19,05 18,00
Công nghệ internet vạn vật       20,07 21,70
Danh sách các ngành đào tạo
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn thông A00
A01
2 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
3 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
4 7520208 Công nghệ Internet vạn vật
5 7480201 Công nghệ thông tin
6 7480202 An toàn thông tin
7 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00
A01
D01
8 7340101 Quản trị kinh doanh
9 7340115 Marketing
10 7340301 Kế toán
Chương trình Chất lượng cao trình độ Đại học theo TT23
1 7480201_CLC Công nghệ thông tin
Học phí của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía Nam)
 • Học phí trình độ đại hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2023-2024: trung bình từ khoảng 24,5 triệu đồng đến 27,8 triệu đồng/năm tùy theo từng ngành học;
 • Học phí chương trình chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin năm học 2023-2024: trung bình khoảng 42 triệu đồng/năm;
 • Học phí chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng năm học 2023-2024: trung bình khoảng 30,5 triệu đồng/năm.
[wp-review]

Trả lời