Phân hiệu Đại học Tài chính – Kế toán tại Thừa Thiên – Huế

Phân hiệu Đại học Tài chính – Kế toán tại Thừa Thiên Huế (tên Tiếng Anh: UFA Thua Thien Hue Campus) là cơ sở đào tạo công lập thuộc Bộ Tài chính nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, sau đại học trong lĩnh vực kinh tế, tài chính – tiền tệ, kế toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý, tiếng Anh, luật kinh tế; thực hiện nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực kinh tế – tài chính – kế toán phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và phạm vi cả nước nói chung.

Hệ đào tạo: Đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2
Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế

Thông tin tuyển sinh 2024 (dự kiến).
Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Tài chính – Kế toán tại Thừa Thiên – Huế các năm gần đây.
Danh sách các ngành đào tạo
Học phí của Phân hiệu Đại học Tài chính – Kế toán tại Thừa Thiên – Huế
[wp-review]

Trả lời